Totaaloverzicht FORA views per viewpoint

  • Totaal aantal views (ongeacht Viewpoint) in FORA: 156.
  • Totaal aantal views (met een Viewpoint) in FORA: 156.

Bedrijfsfunctiemodellen (2)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van (hoofd)bedrijfsfuncties gegroepeerd per bedrijfsdomein.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
BedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenBasis
HoofdbedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenBasis

Informatiemodellen (24)

Views met dit viewpoint bevatten bedrijfsobjecten en hun onderlinge relaties.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Facilitair beheerBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevensBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatiemodel Bedrijfsvoering - PR en communicatieBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatiemodel Bevoegd gezag - Klachten en bezwarenBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagBasis
Informatiemodel Bevoegd gezag - Strategie en beleid & VerantwoordingBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagBasis
Informatiemodel Bevoegd gezag - VeiligheidswaarborgingBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagBasis
Informatiemodel Bevoegd gezag - Visie en governance & MedezeggenschapBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagBasis
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgBasis
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgBasis
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgBasis
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgBasis
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsevaluatieBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsuitvoeringBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningBasis
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroomBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningBasis
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - VerzuimcoördinatieBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningBasis
Informatiemodel OverzichtBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenBasis
Informatiemodel Schoolleiding - Beleid en planning & VerantwoordingBedrijfsarchitectuurSchoolleidingBasis
Informatiemodel Schoolleiding - MedezeggenschapBedrijfsarchitectuurSchoolleidingBasis

Referentiecomponentenmodellen (2)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van referentiecomponenten.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
ReferentiecomponentenmodelApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenBasis
Referentiecomponentenmodel (Top27)ApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenBasis

Applicatiefuncties en referentiecomponenten (4)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van applicatiefuncties en de referentiecomponenten die de applicatiefuncties aanbieden.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Applicatiefuncties en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenBasis
Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLOApplicatiearchitectuurOnderwijsThematischDLO
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenBasis
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Verwerking persoonsgegevensApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenThematischVerwerking persoonsgegevens

Procesmodellen (35)

Views met dit viewpoint bevatten bedrijfsprocessen en relaties onderling en met gebeurtenissen en informatieobjecten.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Procesketen Afnemen toetsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesketen ExaminerenBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Aanmelding - Bepalen toelating leerlingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevensBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Procesmodel Aanmelding - Vaststellen aanmeldings- inschrijvings- en toelatingsbeleidBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmeldingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Procesmodel Aanmelding en InschrijvingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningBasis
Procesmodel Afnemen toets (Algemeen) - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Afnemen toets (Centraal examen) - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Afnemen toets (Doorstroomtoets) - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Centraal examen - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Doorstroomtoets - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Eindexamen - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerlingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Procesmodel Organiseren Centraal examen - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Organiseren Eindexamen - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Organiseren Schoolexamen - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Organiseren toetsafname (Algemeen) - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Schoolexamen - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Schorsing en verwijderingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningBasis
Procesmodel Schorsing en verwijdering - Uitschrijven leerlingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Algemeen) - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Verwerken resultaten Centraal examen - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Verwerken resultaten Schoolexamen - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuimBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODELBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningBasis
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuimBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuimBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail

Informatiegebruik (7)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van het gebruik van informatieobjecten door bedrijfsfuncties.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Informatiegebruik Instroom doorstroom uitstroomBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Informatiegebruik Leerlingbegeleiding en -zorgBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgDetail
Informatiegebruik Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorgBedrijfsarchitectuurOnderwijsDetail
Informatiegebruik OnderwijsevaluatieBedrijfsarchitectuurOnderwijsDetail
Informatiegebruik PersoonsgegevensApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenThematischVerwerking persoonsgegevens
Informatiegebruik Verwerkers (rollen)BedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenThematischVerwerking persoonsgegevens
Informatiegebruik Verwerkers (rollen) - Top 3BedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenThematischVerwerking persoonsgegevens

Informatieverwerking (36)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van het gebruik van informatieobjecten door applicatiefuncties en referentiecomponenten.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringDetail
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringDetail
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringDetail
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringDetail
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringDetail
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Klachten en bezwarenApplicatiearchitectuurBevoegd gezagDetail
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & VerantwoordingApplicatiearchitectuurBevoegd gezagDetail
Informatieverwerking Bevoegd gezag - VeiligheidswaarborgingApplicatiearchitectuurBevoegd gezagDetail
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Visie en governance & MedezeggenschapApplicatiearchitectuurBevoegd gezagDetail
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgDetail
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgDetail
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgDetail
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgDetail
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsevaluatieApplicatiearchitectuurOnderwijsDetail
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsuitvoeringApplicatiearchitectuurOnderwijsDetail
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingApplicatiearchitectuurOnderwijsDetail
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)ApplicatiearchitectuurOnderwijsDetail
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroomApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Facilitair beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - PR en communicatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgBasis
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgBasis
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgBasis
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgBasis
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsevaluatieApplicatiearchitectuurOnderwijsBasis
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsuitvoeringApplicatiearchitectuurOnderwijsBasis
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingApplicatiearchitectuurOnderwijsBasis
Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)ApplicatiearchitectuurOnderwijsBasis
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroomApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningBasis
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningBasis
Informatieverwerking Schoolleiding - Beleid en planning & VerantwoordingApplicatiearchitectuurSchoolleidingDetail
Informatieverwerking Schoolleiding - MedezeggenschapApplicatiearchitectuurSchoolleidingDetail

Informatiestromen (7)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van de informatiestromen tussen de onderwijsinstellingen en andere partijen (actoren / rollen en systemen).


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Informatiestromen BedrijfsvoeringBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatiestromen BesturingBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagBasis
Informatiestromen LeerlingadministratieBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningBasis
Informatiestromen LeerlingzorgBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgBasis
Informatiestromen MedewerkergegevensBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringBasis
Informatiestromen OnderwijsorganisatieBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagBasis
Informatiestromen OnderwijsuitvoeringBedrijfsarchitectuurOnderwijsBasis

Werkingsgebieden (1)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van partijen betrokken in het onderwijsveld opgedeeld naar werkingsgebied.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Werkingsgebieden Betrokkenen onderwijsveldBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenBasis

Verwerkingsactiviteiten (12)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van de verwerking van gegevens in processen en door referentiecomponenten.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a2)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (b)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (c)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a2)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (b)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (c)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a2)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (b)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (c)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningDetail

Verwerkingsdoelen en grondslagen (1)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van verwerkingsdoelen en grondslagen.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Verwerkingsdoel en grondslagMotivatieDoelenBasisVerwerking persoonsgegevens

Wet- en regelgeving (1)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van wettelijke regelingen behorend bij rollen en bedrijfsprocessen.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Wet- en regelgeving Klachten en bezwarenBedrijfsarchitectuurAlgemeenDetail

Informatievoorziening (8)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht voor een hoofdbedrijfsfunctie met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Bedrijfsfunctiemodel en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenDetail
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenDetail
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens)ApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenDetail
Informatievoorziening DLOApplicatiearchitectuurOnderwijsThematischDLO
Informatievoorziening Instroom doorstroom uitstroomApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
Informatievoorziening OnderwijsevaluatieApplicatiearchitectuurOnderwijsDetail
Informatievoorziening OnderwijsuitvoeringApplicatiearchitectuurOnderwijsDetail
Informatievoorziening Passend onderwijsApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgDetail

ICT-ondersteuning (10)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisatiesApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringDetail
ICT-ondersteuning DLOApplicatiearchitectuurOnderwijsThematischDLO
ICT-ondersteuning Facilitair beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringDetail
ICT-ondersteuning Financieel beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringDetail
ICT-ondersteuning ICT-beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringDetail
ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijsApplicatiearchitectuurBevoegd gezagDetail
ICT-ondersteuning LeerlingadministratieApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningDetail
ICT-ondersteuning OnderwijsbegeleidingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgDetail
ICT-ondersteuning Personeel en organisatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringDetail
ICT-ondersteuning Samenwerken communicerenApplicatiearchitectuurAlgemeenDetail

Koppelingen (1)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van de samenhang (koppelingen) tussen referentiecomponenten en/of landelijke voorzieningen en daaraan gerelateerde standaarden.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Koppelingen LeerlingadministratieApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningDetail

Standaarden (3)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van standaarden.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Standaarden ClassificeringApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenDetail
Standaarden OverzichtApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenBasis
Standaarden en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenDetail

Standaarden en referentiecomponenten (0)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht van standaarden en referentiecomponenten) die gerelateerd zijn aan standaarden.

Kennismodellen (1)

Views met dit viewpoint bevatten een overzicht (metamodel) van de soorten elementen en hun samenhang (ArchiMate-symbolen en -relaties) die zijn gebruikt om de FORA te beschrijven.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewtypeThema
Kennismodel FORATotaal (meerlaags)Geen