Totaaloverzicht FORA views per viewtype

  • Totaal aantal views (ongeacht Viewtype) in FORA: 156.
  • Totaal aantal views (met een Viewtype) in FORA: 156.

Basisviews (81)

Views behorend tot de kern van FORA.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewpointThema
Applicatiefuncties en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenApplicatiefuncties en referentiecomponenten
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenApplicatiefuncties en referentiecomponenten
BedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenBedrijfsfunctiemodel
HoofdbedrijfsfunctiemodelBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenBedrijfsfunctiemodel
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Facilitair beheerBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiemodel
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiemodel
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevensBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiemodel
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiemodel
Informatiemodel Bedrijfsvoering - PR en communicatieBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiemodel
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiemodel
Informatiemodel Bevoegd gezag - Klachten en bezwarenBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagInformatiemodel
Informatiemodel Bevoegd gezag - Strategie en beleid & VerantwoordingBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagInformatiemodel
Informatiemodel Bevoegd gezag - VeiligheidswaarborgingBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagInformatiemodel
Informatiemodel Bevoegd gezag - Visie en governance & MedezeggenschapBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagInformatiemodel
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatiemodel
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatiemodel
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatiemodel
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsevaluatieBedrijfsarchitectuurOnderwijsInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsuitvoeringBedrijfsarchitectuurOnderwijsInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingBedrijfsarchitectuurOnderwijsInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)BedrijfsarchitectuurOnderwijsInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroomBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningInformatiemodel
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - VerzuimcoördinatieBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningInformatiemodel
Informatiemodel OverzichtBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenInformatiemodel
Informatiemodel Schoolleiding - Beleid en planning & VerantwoordingBedrijfsarchitectuurSchoolleidingInformatiemodel
Informatiemodel Schoolleiding - MedezeggenschapBedrijfsarchitectuurSchoolleidingInformatiemodel
Informatiestromen BedrijfsvoeringBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiestromen
Informatiestromen BesturingBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagInformatiestromen
Informatiestromen LeerlingadministratieBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningInformatiestromen
Informatiestromen LeerlingzorgBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatiestromen
Informatiestromen MedewerkergegevensBedrijfsarchitectuurBedrijfsvoeringInformatiestromen
Informatiestromen OnderwijsorganisatieBedrijfsarchitectuurBevoegd gezagInformatiestromen
Informatiestromen OnderwijsuitvoeringBedrijfsarchitectuurOnderwijsInformatiestromen
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Facilitair beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - PR en communicatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsevaluatieApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsuitvoeringApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)ApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroomApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningInformatieverwerking
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningInformatieverwerking
Procesketen Afnemen toetsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesketen ExaminerenBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Aanmelding en InschrijvingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Afnemen toets (Algemeen) - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Afnemen toets (Centraal examen) - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Afnemen toets (Doorstroomtoets) - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Centraal examen - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Doorstroomtoets - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Eindexamen - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren Centraal examen - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren Eindexamen - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren Schoolexamen - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren toetsafname (Algemeen) - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Schoolexamen - HoofdmodelBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Schorsing en verwijderingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Algemeen) - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verwerken resultaten Centraal examen - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verwerken resultaten Schoolexamen - DetailsBedrijfsarchitectuurOnderwijsProcesmodel
Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODELBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
ReferentiecomponentenmodelApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenReferentiecomponentenmodel
Referentiecomponentenmodel (Top27)ApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenReferentiecomponentenmodel
Standaarden OverzichtApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenStandaarden
Verwerkingsdoel en grondslagMotivatieDoelenVerwerkingsdoelen en grondslagenVerwerking persoonsgegevens
Werkingsgebieden Betrokkenen onderwijsveldBedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenWerkingsgebieden

Detailviews (66)

Views met een nadere uitwerking van basisviews voor een bepaald onderdeel / onderwerp.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewpointThema
Bedrijfsfunctiemodel en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenInformatievoorziening
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenInformatievoorziening
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens)ApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenInformatievoorziening
ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisatiesApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning Facilitair beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning Financieel beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning ICT-beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijsApplicatiearchitectuurBevoegd gezagICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning LeerlingadministratieApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning OnderwijsbegeleidingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning Personeel en organisatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringICT-ondersteuning
ICT-ondersteuning Samenwerken communicerenApplicatiearchitectuurAlgemeenICT-ondersteuning
Informatiegebruik Instroom doorstroom uitstroomBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningInformatiegebruik
Informatiegebruik Leerlingbegeleiding en -zorgBedrijfsarchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatiegebruik
Informatiegebruik Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorgBedrijfsarchitectuurOnderwijsInformatiegebruik
Informatiegebruik OnderwijsevaluatieBedrijfsarchitectuurOnderwijsInformatiegebruik
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheerApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieApplicatiearchitectuurBedrijfsvoeringInformatieverwerking
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Klachten en bezwarenApplicatiearchitectuurBevoegd gezagInformatieverwerking
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & VerantwoordingApplicatiearchitectuurBevoegd gezagInformatieverwerking
Informatieverwerking Bevoegd gezag - VeiligheidswaarborgingApplicatiearchitectuurBevoegd gezagInformatieverwerking
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Visie en governance & MedezeggenschapApplicatiearchitectuurBevoegd gezagInformatieverwerking
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatieverwerking
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsevaluatieApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsuitvoeringApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)ApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatieverwerking
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroomApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningInformatieverwerking
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningInformatieverwerking
Informatieverwerking Schoolleiding - Beleid en planning & VerantwoordingApplicatiearchitectuurSchoolleidingInformatieverwerking
Informatieverwerking Schoolleiding - MedezeggenschapApplicatiearchitectuurSchoolleidingInformatieverwerking
Informatievoorziening Instroom doorstroom uitstroomApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningInformatievoorziening
Informatievoorziening OnderwijsevaluatieApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatievoorziening
Informatievoorziening OnderwijsuitvoeringApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatievoorziening
Informatievoorziening Passend onderwijsApplicatiearchitectuurLeerlingbegeleiding en -zorgInformatievoorziening
Koppelingen LeerlingadministratieApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningKoppelingen
Procesmodel Aanmelding - Bepalen toelating leerlingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevensBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Aanmelding - Vaststellen aanmeldings- inschrijvings- en toelatingsbeleidBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmeldingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerlingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Schorsing en verwijdering - Uitschrijven leerlingBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuimBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuimBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuimBedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningProcesmodel
Standaarden ClassificeringApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenStandaarden
Standaarden en referentiecomponentenApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenStandaarden
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a2)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (b)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (c)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a2)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (b)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (c)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a2)BedrijfsarchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (b)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (c)ApplicatiearchitectuurOnderwijsondersteuningVerwerkingsactiviteiten
Wet- en regelgeving Klachten en bezwarenBedrijfsarchitectuurAlgemeenWet- en regelgeving

Thematische views (8)

Views met een afbakening van het onderwerp door de betreffende objecten te positioneren op een basisview.


ViewArchitectuurlaagDomeinViewpointThema
Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLOApplicatiearchitectuurOnderwijsApplicatiefuncties en referentiecomponentenDLO
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Verwerking persoonsgegevensApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenApplicatiefuncties en referentiecomponentenVerwerking persoonsgegevens
ICT-ondersteuning DLOApplicatiearchitectuurOnderwijsICT-ondersteuningDLO
Informatiegebruik PersoonsgegevensApplicatiearchitectuurNiet domeingebondenInformatiegebruikVerwerking persoonsgegevens
Informatiegebruik Verwerkers (rollen)BedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenInformatiegebruikVerwerking persoonsgegevens
Informatiegebruik Verwerkers (rollen) - Top 3BedrijfsarchitectuurNiet domeingebondenInformatiegebruikVerwerking persoonsgegevens
Informatievoorziening DLOApplicatiearchitectuurOnderwijsInformatievoorzieningDLO
Referentiecomponenten DLOApplicatiearchitectuurOnderwijsReferentiecomponentenDLO