Waarbij kun je FORA inzetten?

Waar kunt u de voordelen die de FORA biedt benutten? Om dat duidelijk te maken hebben we een aantal actuele onderwerpen uitgelicht die nu bij veel scholen spelen. Per onderwerp laten we zien hoe u de voordelen van het gebruik van de FORA kunt benutten en geven we de globale stappen aan die u daarbij kunt doorlopen. Dit is niet bedoeld als standaard recept. Het is een richting om u op weg te helpen en de krachten tussen scholen te bundelen om van elkaar te leren. De stappen bieden aanknopingspunten om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Zie hiervoor ook de site van Kennisnet. Meer voorbeelden van use cases, user stories en rolgebaseerde journeys kunt u vinden in het menu bovenin 'modelschool'.

Uitleg sluiten

Leeswijzer/bedoeling: door op één van de bollen te klikken, komt u uit bij het stappenplan van een onderwerp. Vanuit dat stappenplan kunt u doorklikken naar praktijkvoorbeelden van hoe scholen zo’n stap dan hebben vormgegeven. Vanuit de stappenplannenpagina kunt u altijd weer terug naar deze pagina.


Deze weergave van "waar de FORA aan bijdraagt" is ontleend aan de manier waarop MORA dat heeft opgezet.