Werkwijze de FORA Onderwijsgroep

Logo FORA Onderwijsgroep.png
De FORA Onderwijsgroep is een fictieve onderwijsinstelling, maar het managementteam (MT) bestaat uit echte mensen die vanuit hun fictieve rol denken en handelen. Het MT bestaat uit de volgende personen:

CvB: Okko Huising (Kennisnet)
Directeur po: Hette Feenstra (Noorderbasis)
Directeur vo: Benjamin Posthuma (Meridiaan College)
Directeur bestuursbureau: Peter van Deukeren (Kennisnet)


Een belangrijke taak van het MT is om met behulp van de FORA werkgroep actuele vraagstukken uit de onderwijspraktijk te verzamelen. Deze vraagstukken worden vervolgens in het MT van de Fora Onderwijsgroep besproken. De vraagstukken die van belang en relevant zijn voor meerdere scholen, worden in samenwerking met leden van de FORA werkgroep en met ondersteuning van medewerkers van Kennisnet uitgewerkt in use cases. De uitgewerkte use cases worden na beoordeling door de RvT van de FORA Onderwijsgroep opgenomen in een kennisbank en gedeeld met alle scholen die er gebruik van willen maken.

Hieronder wordt de werkwijze schematisch weergegeven.

Werkwijze use cases 2.png

Door bij de uitwerking van de use cases gebruik te maken van de FORA principes willen wij scholen en schoolbesturen inzicht, handvatten en inspiratie bieden om zelf ook met de FORA architectuur aan de slag te gaan in de eigen school en/of het bestuur.

De FORA Onderwijsgroep is in ontwikkeling. Op dit moment kunt u vraagstukken aanleveren bij het MT via e-mail op fora@kennisnet.nl