Alle FORA views

Versie door Mdeniet (overleg | bijdragen) op 21 feb 2024 om 13:04
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Totaal aantal views in FORA: 188.

ViewBeschrijving
Applicatiefuncties en referentiecomponentenOverzicht van alle functionaliteiten gegroepeerd per bedrijfsdomein, en daarbij de referentiecomponenten die de functionaliteiten bieden ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties in het bedrijfsdomein.
Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLOOverzicht van de ondersteunende ict-functionaliteit en bijbehorende referentiecomponenten die deel uitmaken van de Digitale Leeromgeving (DLO).
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningenOverzicht van landelijke services, zoals Basispoort en Entree Federatie, de diensten die ze leveren en de daaraan gerelateerde standaarden.
BedrijfsfunctiemodelOverzicht van alle bedrijfsfuncties gegroepeerd per bedrijfsdomein. Ten opzichte van het Hoofdbedrijfsfunctiemodel wordt in meer detail getoond wat een school doet.
Bedrijfsfunctiemodel en referentiecomponentenOverzicht van alle bedrijfsfuncties dat ten opzichte van het Hoofdbedrijfsfunctiemodel in meer detail laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.
HoofdbedrijfsfunctiemodelOverzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een onderwijsinstelling doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Op het hoogste niveau is een aantal bedrijfsdomeinen weergegeven waarbinnen de hoofdbedrijfsfuncties zijn gegroepeerd. Deze bedrijfsdomeinen kunnen daarmee zelf ook als een bedrijfsfunctie worden gezien.
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponentenOverzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die de hoofdbedrijfsfuncties ondersteunen.
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens)Overzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die persoonsgegevens verwerken en die de hoofdbedrijfsfuncties ondersteunen.
ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisatiesDetailoverzicht met betrekking tot het beheer van identiteiten en autorisaties voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning DLOOverzicht van de bedrijfsfuncties, de betrokken rollen en de ondersteunende ict-functionaliteit met betrekking tot de Digitale Leeromgeving (DLO).
ICT-ondersteuning Facilitair beheerDetailoverzicht met betrekking tot facilitair beheer voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning Financieel beheerDetailoverzicht met betrekking tot financieel beheer voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning ICT-beheerDetailoverzicht met betrekking tot ict-beheer voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijsDetailoverzicht met betrekking tot het kwaliteitsbeheer van het onderwijs voor wat betreft informatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning LeerlingadministratieDetailoverzicht met betrekking tot leerlingadministratie voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning OnderwijsbegeleidingDetailoverzicht met betrekking tot onderwijsbegeleiding voor wat betreft informatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning Personeel en organisatieDetailoverzicht met betrekking tot personeel en organisatie (personeelsbeheer) voor wat betreft informatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning Samenwerken communicerenDetailoverzicht met betrekking tot samenwerking en communicatie van leerlingen, medewerkers en verzorgers onderling of in andere verbanden voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Facilitair beheerDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Facilitair beheer binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Financieel beheer en bekostiging binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevensDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens in het kader van Informatiebeveiliging en privacy (IBP) in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Informatiemanagement, Informatiebeveiliging en privacy en Ict-ondersteuning het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatiemodel Bedrijfsvoering - PR en communicatieDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot PR en communicatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Personeel en organisatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatiemodel Bevoegd gezag - Klachten en bezwarenDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
Informatiemodel Bevoegd gezag - Strategie en beleid & VerantwoordingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
Informatiemodel Bevoegd gezag - VeiligheidswaarborgingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
Informatiemodel Bevoegd gezag - Visie en governance & MedezeggenschapDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot de Leerling.
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot het Samenwerkingsverband.
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - VerzuimcoördinatieDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de bedrijfsfunctie Verzuimcoördinatie in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsevaluatieDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsuitvoeringDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)Globaal overzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Faciliteren communicatie" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroomDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Instroom" en "Uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatiemodel OverzichtOverzicht van de informatieobjecten waarmee onderwijsinstellingen te maken hebben, gegroepeerd per bedrijfsdomein.
Informatiemodel Schoolleiding - Beleid en planning & VerantwoordingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
Informatiemodel Schoolleiding - MedezeggenschapDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
Informatiestromen BedrijfsvoeringOverzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij de bedrijfsvoering van een onderwijsinstelling, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
Informatiestromen BesturingOverzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij het besturen van een onderwijsinstelling, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
Informatiestromen LeerlingadministratieOverzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij leerlingadministratie, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
Informatiestromen LeerlingzorgOverzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij leerlingzorg, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
Informatiestromen MedewerkergegevensOverzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij de uitwisseling van medewerkergegevens, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
Informatiestromen OnderwijsorganisatieOverzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij het organiseren van het onderwijs (opleiding ontwikkelen en organiseren), en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
Informatiestromen OnderwijsuitvoeringOverzicht van rollen en organisaties die informatie aanleveren of gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van onderwijs.
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheerDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Facilitair beheer" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Financieel beheer en bekostiging" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Informatiemanagement", "Informatiebeveiliging en privacy" en "Ict-ondersteuning" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatieDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "PR en communicatie"in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Personeel en organisatie" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Klachten en bezwarenDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Klachten en bezwaren" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & VerantwoordingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Strategie en beleid" en "Verantwoording" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
Informatieverwerking Bevoegd gezag - VeiligheidswaarborgingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Veiligheidswaarborging" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Visie en governance & MedezeggenschapDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Visie en governance" en "Medezeggenschap" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot de Leerling.
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot het Samenwerkingsverband.
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsevaluatieDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsuitvoeringDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Faciliteren communicatie" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroomDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Instroom" en "Uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Facilitair beheerDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Facilitair beheer binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Informatiemanagement, Informatiebeveiliging en privacy en Ict-ondersteuning het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - PR en communicatieDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot PR en communicatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Personeel en organisatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Financieel beheer en bekostiging binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot de Leerling.
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot het Samenwerkingsverband.
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsevaluatieDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsuitvoeringDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)Globaal overzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Faciliteren communicatie" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroomDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Instroom"en "Uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatieverwerking Schoolleiding - Beleid en planning & VerantwoordingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Beleid en planning" en "Verantwoording" in het bedrijfsdomein Schoolleiding.
Informatieverwerking Schoolleiding - MedezeggenschapDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Medezeggenschap" in het bedrijfsdomein Schoolleiding.
Instroom personeel - Afronden instroomproces
Instroom personeel - Contracteren medewerkerHet contracteringsproces binnen het model voor instroom van personeel in de onderwijssector is een kritieke fase. Na de werving en selectie volgt het formele vastleggen van arbeidsvoorwaarden en verplichtingen. Deze fase omvat het opstellen en onderhandelen van het arbeidscontract, waarin salaris, functiebeschrijving en andere relevante voorwaarden worden gespecificeerd. Het doel is helderheid te verschaffen over de rechten en verantwoordelijkheden van zowel de nieuwe medewerker als de onderwijsinstelling. Een zorgvuldig opgesteld contract is essentieel om een solide basis te bieden voor een succesvolle samenwerking en om mogelijke misverstanden te voorkomen, waardoor de nieuwe medewerker met vertrouwen aan zijn rol kan beginnen.
Instroom personeel - OnboardingDe onboardingfase binnen het instroomproces in de onderwijssector betekent de officiële verwelkoming van de nieuwe medewerker op de nieuwe werkplek. Tijdens deze fase ontvangt de medewerker niet alleen bedrijfsmiddelen zoals laptops en toegangspassen, maar wordt ook uitgebreide informatie verstrekt over de specifieke school waar de medewerker zal werken. Dit omvat een gedetailleerde introductie in de schoolcultuur, -missie en -visie, alsmede praktische zaken zoals de indeling van het gebouw en belangrijke contactpersonen. De focus ligt op het creëren van een positieve eerste indruk, het bevorderen van een gevoel van verbondenheid en het verstrekken van alle benodigde informatie om de nieuwe medewerker effectief te laten functioneren in hun nieuwe onderwijsomgeving. Een succesvolle onboarding legt de basis voor een productieve en bevredigende professionele ervaring.
Instroom personeel - PreboardingDe pre-boardingfase binnen het instroomproces in de onderwijssector richt zich op het voorbereiden en verwelkomen van de nieuwe medewerker. In deze fase ontvangt de medewerker essentiële informatie en een hartelijk welkom van de werkgever. Dit omvat details over de organisatie, cultuur, beleid en praktische informatie zoals werklocatie en benodigde voorbereidingen voor de eerste werkdag. Het doel is om de nieuwe medewerker zich vooraf vertrouwd te laten voelen met de werkomgeving en de verwachtingen, waardoor een soepele overgang naar de officiële onboarding wordt vergemakkelijkt. Een doeltreffend pre-boardingproces bevordert een positieve start van de nieuwe medewerker en draagt bij aan betrokkenheid en productiviteit.
Instroom personeel - Registreren medewerkerNa contractondertekening worden alle vereiste gegevens en documenten formeel vastgelegd. Dit omvat persoonlijke informatie, identificatiedocumenten, benodigde certificaten en andere relevante papieren. Het doel van deze fase is om een nauwkeurige en complete administratieve registratie te waarborgen, essentieel voor wettelijke naleving en interne beleidsmaatregelen. Een grondige registratie legt niet alleen de basis voor effectieve personeelsbeheerprocessen, maar faciliteert ook een vlotte integratie van de nieuwe medewerker in de onderwijsinstelling, waardoor een solide basis wordt gelegd voor een succesvolle professionele relatie.
Instroom personeel - Voorbereiden werving nieuwe medewerkerHet voorbereidingsproces voor de werving van een nieuwe medewerker in de onderwijssector is cruciaal. Binnen deze fase wordt het beleid zorgvuldig getoetst om te bepalen of er noodzaak is voor het vervullen van een bepaalde formatie. Het doel is om de behoeften van de onderwijsinstelling af te stemmen op strategische doelstellingen, zodat de wervingsinspanningen gericht en effectief zijn. Een doordachte voorbereiding legt de basis voor een succesvolle wervingscampagne en draagt bij aan een optimaal personeelsbestand in het onderwijs.
Instroom personeel - Werving en selectie
Instroom personeel HoofdmodelHet procesmodel voor de instroom van personeel in de onderwijssector omvat cruciale fasen zoals voorbereiding, werving en selectie, contractafsluiting, registratie van medewerkers, pre-boarding en onboarding. Vanaf de initiële behoeftenanalyse en strategische planning in de voorbereidingsfase tot de daadwerkelijke integratie van nieuwe medewerkers in het onderwijsproces, zorgt dit model voor een gestructureerde aanpak. Het beheert zorgvuldig wervingsprocessen, formaliseert arbeidsvoorwaarden, registreert relevante gegevens en vergemakkelijkt een naadloze overgang van nieuw personeel. Door deze gestructureerde benadering draagt het procesmodel bij aan een effectieve en succesvolle instroom van personeel in de onderwijsinstelling.
Kennismodel FORAOverzicht van de soorten elementen en hun samenhang (ArchiMate-symbolen en -relaties) die zijn gebruikt om de FORA te beschrijven. De diverse views tonen modellen voor bepaalde aspecten waarin voor het aspect relevante soorten elementen en relaties uit het Metamodel zijn opgenomen.
Koppelingen LeerlingadministratieDetailoverzicht met betrekking tot leerlingadministratie voor wat betreft koppelingen tussen ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies) en daaraan gerelateerde standaarden.
NetwerkinfrastructuurmodelVerzameling van functionele diensten die worden aangeboden door de netwerkinfrastructuur van een organisatie en die essentieel zijn voor het faciliteren van het beheren van netwerkconnectiviteit.
Procesmodel Aanmelding - Bepalen toelating leerlingDetailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Bepalen toelating leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".
Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevensDetailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Inwinnen aanvullende gegevens" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".
Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmeldingDetailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Verwerken aanmelding" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".
Procesmodel Aanmelding en InschrijvingOverzicht van de bedrijfsprocessen en gebeurtenissen met betrekking tot "Aanmelding en Inschrijving" binnen de bedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom, uitstroom".
Procesmodel Afnemen toets (Centraal examen) - HoofdmodelIn dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het afnemen van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen in het Voortgezet Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:
 • het voorbereiden / organiseren van de afname van het onderdeel (toets), waaronder het in detail roosteren van activiteiten, taken, mensen en middelen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding" en de bedrijfsfunctie "(Toegang tot) aanbod leermateriaal" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering"),
 • het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) en het beoordelen en formaliseren van de resultaten van de afname (als invulling van de bedrijfsfunctie "Toetsafname" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering" en de bedrijfsfuncties "Beoordeling" en "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").
Procesmodel Afnemen toets (Doorstroomtoets) - HoofdmodelIn dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het afnemen van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets in het Primair Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:
 • het voorbereiden / organiseren van de afname van het onderdeel (toets), waaronder het in detail roosteren van activiteiten, taken, mensen en middelen en het verzorgen van toetsmaterialen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding" en de bedrijfsfunctie "(Toegang tot) aanbod leermateriaal" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering"),
 • het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) en het verwerken van de resultaten van de afname (als invulling van de bedrijfsfunctie "Toetsafname" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering" en de bedrijfsfunctie "Beoordeling" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").
 • Procesmodel Afnemen toets (Schoolexamen) - HoofdmodelIn dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het afnemen van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen in het Voortgezet Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:
 • het voorbereiden / organiseren van de afname van het onderdeel (toets), waaronder het in detail roosteren van activiteiten, taken, mensen en middelen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding" en de bedrijfsfunctie "(Toegang tot) aanbod leermateriaal" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering"),
 • het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) en het beoordelen en formaliseren van de resultaten van de afname (als invulling van de bedrijfsfunctie "Toetsafname" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering" en de bedrijfsfuncties "Beoordeling" en "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").
 • Procesmodel Centraal examen - HoofdmodelIn dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Centraal examen (als onderdeel van het Eindexamen) in het Voortgezet Onderwijs weergegeven. Een groot deel van de voorbereiding (o.a. planning en roostering) voor het Centraal examen is opgenomen in de voorbereiding voor het Eindexamen als geheel. Verder kunnen hier de volgende activiteiten worden onderscheiden:
 • het organiseren van specifieke zaken, waaronder het inrichten van de technische infrastructuur, voor het Centraal examen
 • het per afnameperiode / tijdvak afnemen van de onderdelen (toetsen) van het Centrale examen
 • het verwerken van de eindresultaten van het Eindexamen, en wel het formaliseren van eindcijfers van het Centraal examen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie")
 • Ter ondersteuning van de centrale examens in het kader van de eindexamens in het VO vindt geautomatiseerde gegevensuitwisseling plaats tussen het leerlingadministratiesysteem (LAS) en het centrale examensysteem van CvTE (Facet). Dit geschiedt volgens de afspraak zoals gepubliceerd op de website van Edustaard (zie https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/cevo/). Het inrichten (o.a. uitvoeren van een systeemcheck van) Facet is omvat in de activiteit voor het inrichten van de technische infrastructuur voor het Centraal examen.
  Procesmodel Doorstroomtoets - HoofdmodelIn dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot de Doorstroomtoets in het Primair Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:
  • het voorbereiden / organiseren van de Doorstroomtoets als geheel met daarbinnen het selecteren en aanmelden van de Doorstroomtoets en het plannen en roosteren van de Doorstroomtoets (als invulling van de bedrijfsfuncties "Opleidingontwikkeling" en "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding"),
  • het afnemen van (de onderdelen van) de Doorstroomtoets,
  • het verwerken van de resultaten van de Doorstroomtoets in het definitief schooladvies en het formaliseren van de uitslag van de Doorstroomtoets en het schooladvies (als invulling van de bedrijfsfuncties "Beoordeling", "Advies en diplomering" en "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").
  In het kader van het logistiek proces met betrekking tot de Doorstroomtoets vindt geautomatiseerde gegevensuitwisseling plaats tussen het leerlingadministratiesysteem (LAS) en het toetssysteem. Dit geschiedt volgens de afspraak zoals gepubliceerd op de website van Edustaard (zie https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/doorstroomtoets-po/).
  Procesmodel Eindexamen - HoofdmodelIn dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Eindexamen (waarvan het Schoolexamen en het Centraal examen deel uitmaken) in het Voortgezet Onderwijs als geheel weergegeven, die bestaat uit:
  • het voorbereiden / organiseren van het Eindexamen als geheel met daarbinnen het opstellen van het reglement en programma voor examinering en het plannen en roosteren van het Eindexamen (als invulling van de bedrijfsfuncties "Opleidingontwikkeling" en "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding"),
  • het afnemen van het Schoolexamen,
  • het afnemen van het Centraal examen,
  • het verwerken en formaliseren van de resultaten van het Eindexamen waaronder het bepalen van de eindcijfers en uitslag op basis van de resultaten van het Schoolexamen en het Centraal examen en ook het diplomeren (als invulling van de bedrijfsfuncties "Resultatenregistratie" en "Advies en diplomering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").
  Ter voorbereiding op het eindexamen zijn er voor leerlingen diverse websites waar zij nadere informatie en trainingmateriaal kunnen vinden, zoals bij https://www.lerenvoorhetexamen.nl/, https://www.examenblad.nl/ en . Ook voor docenten zijn deze relevant, aangezien zij leerlingen een cruciale rol als vraagbaak, motivator en coach spelen.
  Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerlingDetailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Inschrijven leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Inschrijving en leerlinggegevensbeheer".
  Procesmodel Organiseren Centraal examen - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het organiseren van het Centraal examen het betreffende proces. Voor het Centraal examen als geheel dient de technische infrastructuur die daarvoor nodig is te worden ingericht.
  Procesmodel Organiseren Centraal examen - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het organiseren van het Centraal examen het betreffende proces. Voor het Centraal examen als geheel dient de technische infrastructuur die daarvoor nodig is te worden ingericht.
  Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de Doorstroomtoets de betreffende processen.

  De voorbereiding van de Doorstroomtoets start op enig moment met het selecteren (vóór 1 oktober) van een Doorstroomtoets uit het beschikbare aanbod en het aanmelden (vóór 15 november) van de school bij de toetsaanbieder. Bij de keuze voor een digitale doorstroomtoets moet rekening worden gehouden met de eisen die de verschillende aanbieders van deze doorstroomtoetsen stellen aan de ict-inrichting. Voor meer informatie zie https://www.kennisnet.nl/artikel/20323/kiezen-voor-een-doorstroomtoets-vergelijk-de-ict-criteria-en-randvoorwaarden/.

  Hierna kunnen de activiteiten voor de Doorstroomtoets worden verwerkt in de jaarplanning en in de roosters. Ook kan hierna de benodigde organisatie worden ingericht, en kunnen alle betrokkenen, zoals leerlingen, ouders en medewerkers, worden geïnformeerd via geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieavonden en websites.
  Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de Doorstroomtoets de betreffende processen.

  De voorbereiding van de Doorstroomtoets start op enig moment met het selecteren (vóór 1 oktober) van een Doorstroomtoets uit het beschikbare aanbod en het aanmelden (vóór 15 november) van de school bij de toetsaanbieder. Bij de keuze voor een digitale doorstroomtoets moet rekening worden gehouden met de eisen die de verschillende aanbieders van deze doorstroomtoetsen stellen aan de ict-inrichting. Voor meer informatie zie https://www.kennisnet.nl/artikel/20323/kiezen-voor-een-doorstroomtoets-vergelijk-de-ict-criteria-en-randvoorwaarden/.

  Hierna kunnen de activiteiten voor de Doorstroomtoets worden verwerkt in de jaarplanning en in de roosters. Ook kan hierna de benodigde organisatie worden ingericht, en kunnen alle betrokkenen, zoals leerlingen, ouders en medewerkers, worden geïnformeerd via geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieavonden en websites.
  Procesmodel Organiseren Eindexamen - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van het Eindexamen de betreffende processen.

  De voorbereiding van het Eindexamen start op enig moment met het opstellen van het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zodat die op tijd (vóór 1 oktober) bij de Onderwijsinspectie kunnen worden geüpload.

  Hierna kunnen de activiteiten voor het Eindexamen, bestaande uit het Schoolexamen en het Centraal examen, worden verwerkt in de jaarplanning en in de roosters. Ook kan hierna de benodigde organisatie voor het Eindexamen, zoals commissies, examensecretaris(sen), afnameleiders en examinatoren, worden ingericht, en kunnen alle betrokkenen, zoals leerlingen, ouders en medewerkers, worden geïnformeerd via geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieavonden en websites.
  Procesmodel Organiseren Eindexamen - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van het Eindexamen de betreffende processen.

  De voorbereiding van het Eindexamen start op enig moment met het opstellen van het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zodat die op tijd (vóór 1 oktober) bij de Onderwijsinspectie kunnen worden geüpload.

  Hierna kunnen de activiteiten voor het Eindexamen, bestaande uit het Schoolexamen en het Centraal examen, worden verwerkt in de jaarplanning en in de roosters. Ook kan hierna de benodigde organisatie voor het Eindexamen, zoals commissies, examensecretaris(sen), afnameleiders en examinatoren, worden ingericht, en kunnen alle betrokkenen, zoals leerlingen, ouders en medewerkers, worden geïnformeerd via geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieavonden en websites.
  Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen de betreffende processen.

  Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

  • het registreren van de deelnemers aan het onderdeel (toets), waarbij rekening wordt gehouden met speciale ondersteuningsbehoeften (afwijkende wijze van examineren) van leerlingen,
  • het roosteren van bij de afname betrokken medewerkers,
  • het reserveren van benodigde toetsruimtes,
  • het inrichten van de technische infrastructuur (bij digitale toets),
  • het autoriseren van gebruikers van het toetssyteem (bij digitale toets),
  • het bestellen, ontvangen en opbergen van de toetsopgaven,
  • het beschikbaar stellen van benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie.
  Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen de betreffende processen.

  Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

  • het registreren van de deelnemers aan het onderdeel (toets), waarbij rekening wordt gehouden met speciale ondersteuningsbehoeften (afwijkende wijze van examineren) van leerlingen,
  • het roosteren van bij de afname betrokken medewerkers,
  • het reserveren van benodigde toetsruimtes,
  • het inrichten van de technische infrastructuur (bij digitale toets),
  • het autoriseren van gebruikers van het toetssyteem (bij digitale toets),
  • het bestellen, ontvangen en opbergen van de toetsopgaven,
  • het beschikbaar stellen van benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie.
  Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets.

  Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets omvat:

  • het registreren van de deelnemers bij de aanbieder van de Doorstroomtoets, waarbij ook wordt bepaald of er leerlingen zijn met speciale ondersteuningsbehoeften en of er leerlingen met ontheffing zijn,
  • het roosteren van bij de toetsafname betrokken medewerkers,
  • het reserveren van benodigde toetsruimtes.

  Ingeval van een digitale toets moet de technische infrastructuur worden ingericht en moeten gebruikers van het toetssysteem worden geautoriseerd. Ingeval van een papieren toets moeten toetsopgaven na ontvangst worden opgeborgen.

  Tenslotte moeten als onderdeel van de voorbereiding benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie beschikbaar worden gesteld.
  Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets de betreffende processen.

  Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets omvat:

  • het registreren van de deelnemers bij de aanbieder van de Doorstroomtoets, waarbij ook wordt bepaald of er leerlingen zijn met speciale ondersteuningsbehoeften en of er leerlingen met ontheffing zijn,
  • het roosteren van bij de toetsafname betrokken medewerkers,
  • het reserveren van benodigde toetsruimtes.

  Ingeval van een digitale toets moet de technische infrastructuur worden ingericht en moeten gebruikers van het toetssysteem worden geautoriseerd. Ingeval van een papieren toets moeten toetsopgaven na ontvangst worden opgeborgen.

  Tenslotte moeten als onderdeel van de voorbereiding benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie beschikbaar worden gesteld.
  Procesmodel Organiseren toetsafname (Schoolexamen) - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen de betreffende processen.

  Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:

  • het registreren van de deelnemers aan de toetsafname, waarbij rekening wordt gehouden met speciale ondersteuningsbehoeften (afwijkende wijze van examineren) van leerlingen,
  • het roosteren van bij de afname van het onderdeel (toets) betrokken medewerkers,
  • het reserveren van benodigde toetsruimtes,
  • het inrichten van de technische infrastructuur (bij digitale toets),
  • het autoriseren van gebruikers van het toetssyteem (bij digitale toets),
  • het beschikbaar stellen van benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie.
  Procesmodel Organiseren toetsafname (Schoolexamen) - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen de betreffende processen.

  Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:

  • het registreren van de deelnemers aan de toetsafname, waarbij rekening wordt gehouden met speciale ondersteuningsbehoeften (afwijkende wijze van examineren) van leerlingen,
  • het roosteren van bij de afname van het onderdeel (toets) betrokken medewerkers,
  • het reserveren van benodigde toetsruimtes,
  • het inrichten van de technische infrastructuur (bij digitale toets),
  • het autoriseren van gebruikers van het toetssyteem (bij digitale toets),
  • het beschikbaar stellen van benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie.
  Procesmodel Schoolexamen - HoofdmodelIn dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Schoolexamen (als onderdeel van het Eindexamen) in het Voortgezet Onderwijs weergegeven. De voorbereiding (o.a. planning en roostering) voor het Schoolexamen is opgenomen in de voorbereiding voor het Eindexamen als geheel. Verder kunnen hier de volgende activiteiten worden onderscheiden:
 • het per afnameperiode / tijdvak afnemen van de onderdelen (toetsen) van het Schoolexamen,
 • het verwerken van de eindresultaten van het Schoolexamen waaronder het formaliseren van de eindcijfers van het Schoolexamen en het evalueren van de kwaliteit van het Schoolexamen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie" en de bedrijfsfunctie "Monitoring kwaliteitszorg" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Verantwoording").
 • Procesmodel UitschrijvingOverzicht van de bedrijfsprocessen en gebeurtenissen met betrekking tot de bdedrijfsfunctie "Uitschrijving".
  Procesmodel Uitschrijving - Uitschrijven leerlingDetailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Uitschrijven leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Uitschrijving".
  Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) en het verwerken van de resultaten daarvan in het kader van het Centraal examen de betreffende processen.

  Het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

  • het instrueren van de toetsdeelnemers,
  • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
  • het begeleiden en toezicht houden,
  • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets),
  • het bepalen van maatregelen ingeval van voorgevallen onregelmatigheden, en het eventueel afhandelen van bezwaren tegen een maatregel.

  Het verwerken van de resultaten van een afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

  • het overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars,
  • het nakijken en bepalen van de toetsscores,
  • het aanleveren van toetsscores aan Cito,
  • het vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers),
  • het bieden van toetsinzage,
  • indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat,
  • het archiveren van het gemaakte toetswerk.
  Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets en het verwerken van de resultaten daarvan de betreffende processen.

  Het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets omvat:

  • het instrueren van de toetsdeelnemers,
  • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
  • het begeleiden en toezicht houden,
  • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets).
  Nadat de toetsafname van de Doorstroomtoets is gedaan, moet (ingeval van een papieren toets) het gemaakte toetswerk ter beoordeling worden overgedragen aan de toetsaanbieder.
  Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) en het verwerken van de resultaten daarvan in het kader van het Centraal examen de betreffende processen.

  Het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

  • het instrueren van de toetsdeelnemers,
  • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
  • het begeleiden en toezicht houden,
  • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets),
  • het bepalen van maatregelen ingeval van voorgevallen onregelmatigheden, en het eventueel afhandelen van bezwaren tegen een maatregel.

  Het verwerken van de resultaten van een afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

  • het overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars,
  • het nakijken en bepalen van de toetsscores,
  • het aanleveren van toetsscores aan Cito,
  • het vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers),
  • het bieden van toetsinzage,
  • indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat,
  • het archiveren van het gemaakte toetswerk.
  Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) en het verwerken van de resultaten daarvan in het kader van het Schoolexamen de betreffende processen.

  Het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:

  • het instrueren van de toetsdeelnemers,
  • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
  • het begeleiden en toezicht houden,
  • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets).

  Het verwerken van de resultaten van een afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:

  • het overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars,
  • het nakijken en bepalen van de toetsscores,
  • het bepalen van de normering,
  • het vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers),
  • het bieden van toetsinzage,
  • indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat,
  • het bepalen van een eventuele herkansing,
  • het archiveren van het gemaakte toetswerk.
  Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) en het verwerken van de resultaten daarvan in het kader van het Schoolexamen de betreffende processen.

  Het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:

  • het instrueren van de toetsdeelnemers,
  • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
  • het begeleiden en toezicht houden,
  • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets).

  Het verwerken van de resultaten van een afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:

  • het overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars,
  • het nakijken en bepalen van de toetsscores,
  • het bepalen van de normering,
  • het vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers),
  • het bieden van toetsinzage,
  • indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat,
  • het bepalen van een eventuele herkansing,
  • het archiveren van het gemaakte toetswerk.
  Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets en het verwerken van de resultaten daarvan de betreffende processen.

  Het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets omvat:

  • het instrueren van de toetsdeelnemers,
  • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
  • het begeleiden en toezicht houden,
  • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets).
  Nadat de toetsafname van de Doorstroomtoets is gedaan, moet (ingeval van een papieren toets) het gemaakte toetswerk ter beoordeling worden overgedragen aan de toetsaanbieder.
  Procesmodel Verwerken eindresultaten Centraal examen - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de eindresultaten van het Eindexamen de betreffende processen. Nadat de onderdelen van het Centraal examen zijn afgenomen, kunnen op basis van de toetsresultaten (scores) van de onderdelen van het Centraal examen met inachtneming van de normering de eindcijfers voor de vakken waarin het Eindexamen examen is gedaan, worden vastgesteld.
  Procesmodel Verwerken eindresultaten Centraal examen - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de eindresultaten van het Eindexamen de betreffende processen. Nadat de onderdelen van het Centraal examen zijn afgenomen, kunnen op basis van de toetsresultaten (scores) van de onderdelen van het Centraal examen met inachtneming van de normering de eindcijfers voor de vakken waarin het Eindexamen examen is gedaan, worden vastgesteld.
  Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de eindresultaten van het Schoolexamen de betreffende processen.

  Nadat de onderdelen van het Schoolexamen zijn afgenomen, kunnen op basis van de cijfers van de onderdelen van het Schoolexamen de eindcijfers voor de vakken waarin examen is gedaan, worden vastgesteld. Vervolgens kunnen de eindresultaten van het Schoolexamen worden ondertekend en ná akkoordverklaring verstrekt aan de leerlingen. Hierna kunnen de eindcijfers van het Schoolexamen worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).

  Na afloop van het Schoolexamen wordt de gang van zaken met betrekking tot de kwaliteit van het Schoolexamen geëvalueerd.
  Procesmodel Verwerken eindresultaten Schoolexamen - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de eindresultaten van het Schoolexamen de betreffende processen.

  Nadat de onderdelen van het Schoolexamen zijn afgenomen, kunnen op basis van de cijfers van de onderdelen van het Schoolexamen de eindcijfers voor de vakken waarin examen is gedaan, worden vastgesteld. Vervolgens kunnen de eindresultaten van het Schoolexamen worden ondertekend en ná akkoordverklaring verstrekt aan de leerlingen. Hierna kunnen de eindcijfers van het Schoolexamen worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).

  Na afloop van het Schoolexamen wordt de gang van zaken met betrekking tot de kwaliteit van het Schoolexamen geëvalueerd.
  Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de resultaten van de Doorstroomtoets de betreffende processen. Nadat de Doorstroomtoets is afgenomen, kunnen, zodra de toetsaanbieder de resultaten van de Doorstroomtoets beschikbaar heeft gesteld, deze worden ontvangen, opgehaald en gecontroleerd. Op basis van de uitslag van de Doorstroomtoets kan het definitief schooladvies worden opgesteld, waarbij eventueel ten opzichte van het voorlopig schooladvies een bijstelling plaatsvindt. Hierna kunnen het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief schooladvies aan de leerlingen worden verstrekt, en kunnen deze ook worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).
  Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de resultaten van de Doorstroomtoets de betreffende processen. Nadat de Doorstroomtoets is afgenomen, kunnen, zodra de toetsaanbieder de resultaten van de Doorstroomtoets beschikbaar heeft gesteld, deze worden ontvangen, opgehaald en gecontroleerd. Op basis van de uitslag van de Doorstroomtoets kan het definitief schooladvies worden opgesteld, waarbij eventueel ten opzichte van het voorlopig schooladvies een bijstelling plaatsvindt. Hierna kunnen het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief schooladvies aan de leerlingen worden verstrekt, en kunnen deze ook worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).
  Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (alleen processen)Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de resultaten van het Eindexamen de betreffende processen.

  Nadat de onderdelen van het Centraal examen zijn afgenomen, kunnen op basis van de eindcijfers van het Schoolexamen en van het Centraal, de eindcijfers voor de vakken waarin het Eindexamen wordt afgelegd, worden vastgesteld. Vervolgens kan de uitslag van het Eindexamen worden vastgesteld en verstrekt aan leerlingen die aan het Eindexamen hebben deelgenomen. Voor leerlingen die niet zijn geslaagd, kan worden bekeken of die in aanmerking komen voor een herkansing in een vak van het Centraal examen. Hierna worden aan de geslaagden diploma's en en bijbehorende cijferlijsten uitgereikt.

  Na het bepalen van de uitslag kunnen de eindcijfers en uitslag van het Eindexamen worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).
  Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details (compleet)Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de resultaten van het Eindexamen de betreffende processen.

  Nadat de onderdelen van het Centraal examen zijn afgenomen, kunnen op basis van de eindcijfers van het Schoolexamen en van het Centraal, de eindcijfers voor de vakken waarin het Eindexamen wordt afgelegd, worden vastgesteld. Vervolgens kan de uitslag van het Eindexamen worden vastgesteld en verstrekt aan leerlingen die aan het Eindexamen hebben deelgenomen. Voor leerlingen die niet zijn geslaagd, kan worden bekeken of die in aanmerking komen voor een herkansing in een vak van het Centraal examen. Hierna worden aan de geslaagden diploma's en en bijbehorende cijferlijsten uitgereikt.

  Na het bepalen van de uitslag kunnen de eindcijfers en uitslag van het Eindexamen worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).
  Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuimHet analyseren van het verzuim heeft als doel de verzuimmaatregelen te bepalen op basis van de verzuimmelding. Tevens vindt in dit proces de monitoring van aanhoudend verzuim plaats. Dit proces is onderdeel van de PDCA-cyclus waarin bijgehouden wordt wat de resultaten zijn van de maatregelen die op een verzuimmelding plaatsvinden.
  Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODELIn deze weergave is de functie Verzuimcoordinatie uitgewerkt in drie bedrijfsprocessen. Vanuit de observatie van een absentie, een afwezigheidsmelding of een vrijstellingsaanvraag wordt invulling gegeven aan de registratie van een verzuim. Daar waar er nog geen classificatie is gedaan van het soort afwezigheid wordt de term 'afwezigheid' gebruikt. Daar waar de classificatie van de afwezigheid(smelding) al heeft plaatsgevonden, spreken we van 'verzuim'.

  Het registratieproces richt zich op het bepalen van het 'soort' afwezigheid waarna er vanuit een afwezigheidsmelding een registratie van (geoorloofd of ongeoorloofd) verzuim kan worden gedaan.

  In de analyserende processen wordt bepaald welke vervolgacties passen op het soort verzuim. Tevens wordt hier bepaald welke verplichtingen er zijn rondom melding van (ongeoorloofd)verzuim (melding bij de Gemeente waar de leerling woonachtig is). Binnen de analyse van verzuim vindt ook de monitoring van de verzuimsituatie plaats.

  Na analyse van het verzuim vindt de opvolging plaats die vanuit de analyse is voorbereid en gepland.

  Tussen analyseren en opvolgen zit een PDCA-cyclus. Dit betekend dat er binnen analyseren acties voorbereid worden (plan) in de opvolging worden de acties uitgevoerd (do) en gecontroleerd (check) en binnen de analyse, via monitoring wordt de effectiviteit gemeten van de acties (act). Tot het verzuim eindigt zal de verzuim-PDCA-cyclus blijven draaien. Ook wanneer er acties binnen andere bedrijfsfuncties of bij externe organisaties uitgevoerd worden. Wanneer het verzuim stopt zal de melding gesloten worden en zal de PDCA-cyclus stoppen.
  Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuimHet doel van het opvolgen van verzuim is het uitvoeren of uitzetten van de acties die voortkomen uit de analyse. Dit proces is onderdeel van de PDCA-cyclus waarin een melding wordt gevolgd tot het moment dat het verzuim stopt.
  Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuimHet registreren van verzuim heeft als doel om van een observatie, melding of vrijstellingsverzoek tot een verzuimregistratie te komen. Daar waar het onduidelijk is wat voor soort verzuim het betreft, zal binnen het classificeren van afwezigheid worden bepaald om wat voor soort afwezigheid het gaat. Wanneer er een vrijstelling aanvraag is, zal deze getoetst worden op de wettelijke kaders en schoolbeleid waarna de registratie van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim zal plaatsvinden.
  Referentiecomponenten DLOOverzicht met de belangrijkste ict-ondersteuning weergegeven als referentiecomponenten die de Digitale Leeromgeving (DLO) vormen.
  ReferentiecomponentenmodelOverzicht met de referentiecomponenten (soorten applicaties) die een onderwijsinstelling nodig heeft om haar processen te ondersteunen. Het model beschrijft deze referentiecomponenten op een logisch niveau, onafhankelijk van specifieke productkeuzen.
  Referentiecomponentenmodel (Top27)Overzicht met de Top27 referentiecomponenten (soorten applicaties) die een onderwijsinstelling nodig heeft om haar processen te ondersteunen. Het model beschrijft deze referentiecomponenten op een logisch niveau, onafhankelijk van specifieke productkeuzen.
  Standaarden ClassificeringEen indeling van op de informatievoorziening gerichte standaarden naar type
  Standaarden OverzichtOverzicht van standaarden in de informatievoorziening opgedeeld naar domein
  Standaarden en referentiecomponentenEen overzicht welke standaarden van toepassing zijn op welke ict, gemodelleerd met referentiecomponenten
  Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a)
  Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a2)
  Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (b)
  Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (c)
  Verwerkingsactiviteiten Beleid en planning (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
  Verwerkingsactiviteiten Buiten- en tussenschoolse opvang (a)
  Verwerkingsactiviteiten Facilitair beheer (a)
  Verwerkingsactiviteiten Faciliteren leerlingcommunicatie (a)
  Verwerkingsactiviteiten Faciliteren oudercommunicatie (a)
  Verwerkingsactiviteiten Financieel beheer en bekostiging (a)
  Verwerkingsactiviteiten Ict-ondersteuning (a)
  Verwerkingsactiviteiten Informatiebeveiliging en privacy (a)
  Verwerkingsactiviteiten Informatiemanagement (a)
  Verwerkingsactiviteiten Inkoop en contractbeheer (a)
  Verwerkingsactiviteiten Juridische zaken (a)
  Verwerkingsactiviteiten Klachten en bezwaren (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
  Verwerkingsactiviteiten Leerlingbegeleiding (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
  Verwerkingsactiviteiten Medezeggenschap (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
  Verwerkingsactiviteiten Medezeggenschap (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
  Verwerkingsactiviteiten Onderwijsevaluatie (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs.
  Verwerkingsactiviteiten Onderwijsuitvoering (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs.
  Verwerkingsactiviteiten Onderwijsvoorbereiding (a)Globaal overzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
  Verwerkingsactiviteiten Ouderbetrokkenheid ouder - school (a)
  Verwerkingsactiviteiten PR en communicatie (a)
  Verwerkingsactiviteiten Passend onderwijs (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot de Leerling.
  Verwerkingsactiviteiten Personeel en organisatie (a)
  Verwerkingsactiviteiten Realisatie en onderhoud van digitale toegankelijkheid (a)
  Verwerkingsactiviteiten Samenwerken en communiceren medewerkers en extern (a)
  Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a)
  Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a2)
  Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (b)
  Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (c)
  Verwerkingsactiviteiten Strategie en beleid (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
  Verwerkingsactiviteiten Veiligheidswaarborging (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
  Verwerkingsactiviteiten Verantwoording (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
  Verwerkingsactiviteiten Verantwoording (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
  Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a)
  Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a2)
  Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (b)
  Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (c)
  Verwerkingsactiviteiten Visie en governance (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
  Verwerkingsactiviteiten Zorgbegeleiding en -coördinatie (a)Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".