Instroom personeel - Contracteren medewerker

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:04 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > Views > Instroom personeel - Contracteren medewerker
Instroom personeel - Contracteren medewerker
De overeenkomst die gesloten wordt tussen opdrachtgever en inlener ten behoeve van het beschikbaar stellen van extern personeel. (BusinessObject) Inhuurovereenkomst De aanvraag voor de erkenning van een diploma die in een ander land behaald is. (BusinessObject) Aanvraag erkenning internationaal diploma Driver Art. 85a WPO - Bekostiging afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs BusinessEvent Medewerker gecontracteerd Driver Art. 3.18 CAO po - Personeel niet in loondienst Het dossier waar alle informatie rondom het dienstverband van een personeelslid wordt opgeslagen. (BusinessObject) Personeelsdossier De overeenkomst die de afspraken bevat tussen een werkgever en werknemer ten behoeve van de begeleiding en/of scholing van de medewerker (BusinessObject) Scholings- & begeleidingsovereenko- mst BusinessEvent Geselecteerde kandidaat Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband. (BusinessObject) Arbeidsovereenko- mst Het aangaan van een formeel arbeidscontract met een individu, waarbij de medewerker voor een langere periode en op vaste basis wordt verbonden aan de organisatie. (BusinessProcess) Contracteren medewerker Het formaliseren van een contract voor een medewerker die een dienstverband heeft met de werkgever (intern) (BusinessProcess) Formaliseren contracten interne medewerker Het opstellen van een definitieve arbeidsovereenkomst omvat het formuleren van een juridisch bindend document dat de voorwaarden van de werkrelatie tussen werkgever en werknemer vastlegt. Belangrijke elementen omvatten functieomschrijving, salaris, arbeidsduur, vakantie, opzegtermijn en andere relevante bepalingen. Het document moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de overeenkomst van beide partijen weerspiegelen (BusinessProcess) Opstellen definitieve arbeitsovereenkomst Het formaliseren van de indienst overkeenkomst door middel van het ondertekenen van de arbeitsovereenkomst en additionele overeenkomsten die benodigd zijn om een dienstverband te kunnen starten. (BusinessProcess) Formaliseren indienst overeenkomsten Het verwerken van de geformaliseerde stukken in het personeels administratie systeem. Tijdens dit proces worden stukken die gebruikt zijn voor de tot standkoming van een dienstverband, maar geen verdere doelbinding hebben voor een verwerking in het personeels dossier, gearchiveerd. (BusinessProcess) Verwerken en archiveren getekende overeenkomsten Het formaliseren van een contract met een medewerker die instroomt vanuit een ander land (BusinessProcess) Additionele contracten verwerken Via DUO moet het diploma van een internationale docent erkent worden. Dit moet binnen 4 jaar vastgesteld zijn. In de tussentijd mag een document voor de klas staan. (BusinessProcess) Aanvragen erkenning internationaal diploma Het ondertekenen van een dienstverleningsovereenkomst voor het leveren van extern personeel. (BusinessProcess) Ondertekenen dienstverleningscontract Het formaliseren van een contract voor een zij-instromer (BusinessProcess) Starten zij instroom traject Het formaliseren van de overeenkomst tussen een zij-instromer en de organisatie met betrekking tot scholing en begeleiding. Dit omvat het vastleggen van afspraken over onderwijs- en ondersteuningsprogramma's die de zij-instromer zal volgen tijdens het inwerkproces. (BusinessProcess) Opstellen scholings- en begeleidingsovereenkomst BusinessEvent Dienstverleningsco- ntract opgesteld Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken Driver Art. 9 CAO vo - Arbeidsovereenkomst Driver Art. 34a WPO - Afschriften bewijsstukken Driver Art. 3.1 CAO po - Arbeidsovereenkomst Driver Art. 7.37a WVO 2020 - Afschriften bewijsstukken InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship Intern InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:18 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Instroom personeel - Contracteren medewerker
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-006de4b5-12f8-412d9-3777-0d7183b6f17
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Instroom personeel - Contracteren medewerker
Documentatie  : Het contracteringsproces binnen het model voor instroom van personeel in de onderwijssector is een kritieke fase. Na de werving en selectie volgt het formele vastleggen van arbeidsvoorwaarden en verplichtingen. Deze fase omvat het opstellen en onderhandelen van het arbeidscontract, waarin salaris, functiebeschrijving en andere relevante voorwaarden worden gespecificeerd. Het doel is helderheid te verschaffen over de rechten en verantwoordelijkheden van zowel de nieuwe medewerker als de onderwijsinstelling. Een zorgvuldig opgesteld contract is essentieel om een solide basis te bieden voor een succesvolle samenwerking en om mogelijke misverstanden te voorkomen, waardoor de nieuwe medewerker met vertrouwen aan zijn rol kan beginnen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 006de4b5-12f8-412d9-3777-0d7183b6f17
Original ID  : id-006de4b512f8412d937770d7183b6f17
Semanticsearch  : instroom personeel - contracteren medewerker
Elementen  : 
Relaties  :