Kennismodel FORA

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:33 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > Views > Kennismodel FORA
Kennismodel FORA
Een inhoudelijk gebied dat gebruikt wordt om de inhoud van de FORA (d.w.z. de architectuurelementen) te groeperen. (Grouping) Bedrijfsdomein Een functionele afbakening van een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar (deel van een) systeem, waarbij de functionele afbakening wordt bepaald door een bundeling van functionaliteiten (applicatiefuncties) die door de referentiecomponent worden gerealiseerd. (ApplicationComponent) Referentiecomponent Geautomatiseerd functionaliteit die naar afnemers van die functionaliteit wordt ontsloten. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een taak / verantwoordelijkheid die een concrete taak / verantwoordelijkheid representeert, die een onderwijsinstelling doet / moet doen om zijn doelen te bereiken. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een zelfstandige eenheid van informatie die betekenis heeft en daardoor bruikbaar c.q. van belang is binnen een bepaalde context. (BusinessObject) Informatieobject Een reeks stappen om een doel te bereiken. (BusinessProcess) Proces op het hoogste niveau dat invulling geeft aan een bedrijfsfunctie. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Proces dat invulling geeft aan een bedrijfsproces. (BusinessProcess) Werkproces Een stap (een activiteit) die invulling geeft aan een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een specifieke gebeurtenis in de bedrijfsomgeving die relevant is voor processen. (BusinessEvent) Bedrijfsgebeurtenis Een verzameling van gegevenselementen die bij elkaar worden gehouden en als een enkel geheel worden behandeld. (DataObject) Gegevensset Een enkelvoudig stukje informatie of een specifiek gegeven. (DataObject) Gegevenselement Een taak / verantwoordelijkheid op het hoogste niveau die een onderwijsinstelling doet / moet doen om zijn doelen te bereiken. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een set van regels die beschrijft hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren. (Constraint) Standaard Een specifieke versie van een standaard. (Constraint) Standaardversie Geheel van autorisaties voor de uitvoering van een bepaalde functie. (BusinessRole) Rol Een natuurlijk persoon of een organisatie die een bepaalde rol heeft. (BusinessActor) Actor Geautomatiseerd functionaliteit die wordt ontsloten door een bovenschools / organisatie-overstijgend informatiesysteem. (ApplicationService) Landelijke service Een bovenschools / organisatie-overstijgend informatiesysteem dat ondersteuning biedt aan een bedrijfsproces. (ApplicationComponent) Landelijke voorziening Een dienst die wordt aangeboden door een bovenschools / organisatie-overstijgend informatiesysteem. (BusinessService) Landelijke dienst Een wettelijke verplichting, die de richting en besluitvorming van de organisatie beïnvloedt en de noodzaak tot veranderingen in de architectuur van de organisatie aangeeft. (Driver) Wet- en regelgeving AccessRelationship RW AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Aanbevolen of verplichte standaard ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship RW AggregationRelationship AccessRelationship RW ServingRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship FlowRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship RW AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship R/A/C/S/I FlowRelationship FlowRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Voorgeschre- ven standaard ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:23:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:23:27 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Kennismodel FORA
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-17ef34a9-bb66-445da-7dbc-a19947e4437
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Kennismodel FORA
Documentatie  : Overzicht van de soorten elementen en hun samenhang (ArchiMate-symbolen en -relaties) die zijn gebruikt om de FORA te beschrijven. De diverse views tonen modellen voor bepaalde aspecten waarin voor het aspect relevante soorten elementen en relaties uit het Metamodel zijn opgenomen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Kennismodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Viewpoint  : Kennismodel
Viewtype  : Geen
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : 17ef34a9-bb66-445da-7dbc-a19947e4437
Original ID  : id-17ef34a9bb66445da7dbca19947e4437
Semanticsearch  : kennismodel fora
Elementen  : 
Relaties  :