Art. 17a WVO - Samenwerkingsverbanden

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:13 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 17a WVO - Samenwerkingsverbanden
Beschrijving


Contextdiagram
FORA
Driver Art. 17a WVO- Samenwerkin- gsverbanden In het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. (BusinessObject) Ondersteunin- gsplan Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolonderst- euningsprofiel Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:34:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:34:40 CEST


Details ArchiMate-element Art. 17a WVO - Samenwerkingsverbanden
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-1cd0bb7b-dcdf-48d2a-1f12-0226b485cde
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1cd0bb7b-dcdf-48d2a-1f12-0226b485cde
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 17a WVO - Samenwerkingsverbanden
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=17a&z=2021-08-01&g=2021-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=17a&z=2021-08-01&g=2021-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 1cd0bb7b-dcdf-48d2a-1f12-0226b485cde
Original ID  : id-1cd0bb7bdcdf48d2a1f120226b485cde
Semanticsearch  : art. 17a wvo - samenwerkingsverbanden