Onderwijskundig rapport

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 7 sep 2023 om 18:29 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20230907).xml-20230907165950)
ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijskundig rapport
Beschrijving
Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling.


Contextdiagram
FORA
Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Driver Art. 42 WPO - Onderwijskund- ig rapport en schooladvies DataObject Gegevens over onderwijshisto- rie, leerresultaten en stage- en werkervaring (OKR) Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen. (Grouping) Leerling Functionaliteit voor de uitwisseling (incl. verstrekken / verzenden, ontvangen / ophalen en verwerken) tussen onderwijsinstellingen van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Uitwisseling onderwijskund- ige rapporten Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijskund- ige rapporten Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvo- orziening Het opvragen van gegevens wat betreft de gevolgde opleidingen en resultaten van een eerder gevolgd onderwijs. (BusinessProcess) Opvragen gegevens voor(schools)t- raject Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Driver Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsg- egevens Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning DataObject Administratiev- e gegevens OKR Het nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school. (BusinessProcess) Nemen besluit toelating Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap AggregationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship samengesteld op basis van AssociationRelationship vereist (vanuit po) Deze svg is op 16-04-2024 09:58:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 09:58:05 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Onderwijskundig rapport
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-23ec29b4-d50b-4030-9b8e-390b84335393
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-23ec29b4-d50b-4030-9b8e-390b84335393
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijskundig rapport
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : PO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Object ID  : 23ec29b4-d50b-4030-9b8e-390b84335393
Object ID_nl  : 23ec29b4-d50b-4030-9b8e-390b84335393
Original ID  : id-23ec29b4-d50b-4030-9b8e-390b84335393
Semanticsearch  : onderwijskundig rapport