Procesmodel Afnemen toets (Schoolexamen) - Hoofdmodel

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 20 mrt 2024 om 14:16 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240320).xml-20240320123633)
ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Afnemen toets (Schoolexamen) - Hoofdmodel
Procesmodel Afnemen toets (Schoolexamen) - Hoofdmodel
Grouping Organiseren toetsafname (Schoolexamen) Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Schoolexamen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Schoolexamen) Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Schoolexamen) Grouping Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname Schoolexamen Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Schoolexamen TriggeringRelationship Deze svg is op 21-05-2024 15:13:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:13:32 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Afnemen toets (Schoolexamen) - Hoofdmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-34546eeb-752f-4b67b-a4f6-b10bddb62ec
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Afnemen toets (Schoolexamen) - Hoofdmodel
Documentatie  : In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het afnemen van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen in het Voortgezet Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:
  • het voorbereiden / organiseren van de afname van het onderdeel (toets), waaronder het in detail roosteren van activiteiten, taken, mensen en middelen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding" en de bedrijfsfunctie "(Toegang tot) aanbod leermateriaal" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering"),
  • het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) en het beoordelen en formaliseren van de resultaten van de afname (als invulling van de bedrijfsfunctie "Toetsafname" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering" en de bedrijfsfuncties "Beoordeling" en "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 34546eeb-752f-4b67b-a4f6-b10bddb62ec
Object ID_nl  : 34546eeb-752f-4b67b-a4f6-b10bddb62ec
Original ID  : id-34546eeb752f4b67ba4f6b10bddb62ec
Semanticsearch  : procesmodel afnemen toets (schoolexamen) - hoofdmodel
Elementen  : 
Relaties  :