Medewerker

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:19 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Beschrijving
Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.


Contextdiagram
FORA
Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Centraal examen De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Schoolexamen De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit personeelsleden (BusinessObject) Personeelsgel- eding van de Medezeggens- chapsraad De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een de doorstroomtoets, zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt kunnen worden georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomto- ets in rooster Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Eindexamen Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkers- gegevens Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker in loondienst Het inrichten van de interne organisatie met de juiste rollen, taken en commissies zodat het centraal examen afgenomen en beoordeeld kan worden (BusinessProcess) Inrichten organisatie Centraal examen Het inrichten van de organisatie met betrekking tot het schoolexamen voor wat betreft rollen en verantwoordelijkheden. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Schoolexamen Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersacc- ountgegevens Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school. (BusinessProcess) Aanstellen medezeggens- chapsraad Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsyst- eem Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent personeel en organisatie. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie personeel en organisatie Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams. (ApplicationFunction) Beheer gegevens afdelingen en teams Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Doorstroomto- ets Het bij DUO (in Facet) registreren van afnameleiders voor afname van een examenonderdeel van het centraal examen (BusinessProcess) Registreren afnameleiders Centraal examen Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker niet in loondienst Het beheren van relevante gegevens van huidige en voormalige medewerkers, zoals NAW-gegevens, contractgegevens, beloningsgegevens en personeelsmutaties. (BusinessProcess) Beheren personeelsge- gevens Functionaliteit voor aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent formatieplaatsen in (meer)jarenplanningen. (ApplicationFunction) Beheer formatieplanni- ngsgegevens Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van gegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling identiteitgegev- ens Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een toets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewer- kers Schoolexamen Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegele- ider Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewer- kers Doorstroomto- ets Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een centraal examen (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewer- kers Centraal examen Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf, (BusinessObject) Arbobeleid Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Gegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd. (BusinessObject) Contactgegev- ens externe relaties Een communicatiemiddel is een middel om een boodschap over te brengen bij een doelgroep. (BusinessObject) Communicatie- middel Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatie- middel Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. (BusinessObject) Medewerkerc- ompetentie Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen. (BusinessObject) Bezwaar Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product met het oogmerk dat er een oplossing op dat punt zal worden gerealiseerd. (BusinessObject) Klacht Een specifieke groep die de instelling wil bereiken. (BusinessObject) Doelgroep Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking of andere contractuele overeenkomst. (BusinessObject) Werkactiviteit Een persoon die actief heeft gereageerd op een vacature door zijn of haar interesse in een bepaalde functie binnen een organisatie kenbaar te maken. Sollicitanten dienen vaak een sollicitatiebrief en cv in en nemen deel aan selectieprocedures om in aanmerking te komen voor de positie. (BusinessObject) Sollicitant AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship betreft AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft werkplek AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship wordt potentieel Deze svg is op 14-05-2024 19:12:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:12:02 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Medewerker
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-38297e4d-bb5c-4b40-a3ea-b5d2d83ec7bf
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-38297e4d-bb5c-4b40-a3ea-b5d2d83ec7bf
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Medewerker
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bedrijfsvoering
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : HORA
Sector  : FO
Status  : Definitief
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 38297e4d-bb5c-4b40-a3ea-b5d2d83ec7bf
Original ID  : id-38297e4d-bb5c-4b40-a3ea-b5d2d83ec7bf
Semanticsearch  : medewerker