Rapportagefunctie veiligheidsgegevens

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:16 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Rapportagefunctie veiligheidsgegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie veiligheidsgeg- evens Het (periodiek) rapporteren over de veiligheidssituatie op school, ter evaluatie van het bestaande veiligheidsbeleid of ter onderbouwing van nieuw veiligheidsbeleid. (BusinessFunction) Veiligheidsrap- portage Systeem voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en/of medewerkers). (ApplicationComponent) Veiligheidsma- nagementsyst- eem Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. (BusinessObject) Incident- en veiligheidsrap- portage Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving. (BusinessFunction) Veiligheidsmo- nitoring Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:11:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:45 CEST


Details ArchiMate-element Rapportagefunctie veiligheidsgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-3ad929d7-a196-47b98-94a1-07b15513556
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3ad929d7-a196-47b98-94a1-07b15513556
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Rapportagefunctie veiligheidsgegevens
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Applicatiefunctie
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 3ad929d7-a196-47b98-94a1-07b15513556
Original ID  : id-3ad929d7a19647b9894a107b15513556
Semanticsearch  : rapportagefunctie veiligheidsgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions