Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheidsonderzoek

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:25 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheidsonderzoek
Beschrijving


Contextdiagram
FORA
Driver Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheid- sonderzoek Het onderzoek wat moet plaatsvinden om te bepalen of een zijinstromer bekwaam is om het zijinstroom traject te starten. (BusinessObject) Bekwaamheid- sonderzoek Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesl- uit BusinessObject Aanmeldformu- lier Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Een bewijs van bekwaamheid is een document dat aantoont dat een individu over de vereiste vaardigheden, kennis en capaciteiten beschikt om een bepaalde taak, functie of activiteit uit te voeren. Dit bewijs kan variëren, zoals diploma's, certificaten, getuigschriften of andere officiële documenten die de competenties van de persoon bevestigen. (BusinessObject) Bewijs van bekwaamheid Een ervaringscertificaat is een officieel document dat de werkervaring van een individu bevestigt. Het geeft details over de functies die de persoon heeft vervuld, de periode van tewerkstelling en de prestaties. Dit certificaat wordt vaak verstrekt door vorige werkgevers en kan dienen als referentie bij sollicitaties. (BusinessObject) Ervaringscertif- icaat (EVC) Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Het beslissen over de toelating van een leerling. (BusinessFunction) Toelating Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs (Driver) BZI Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:16:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:16:17 CEST


Details ArchiMate-element Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheidsonderzoek
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-45b9a64b-7f2d-43db9-7cab-cb52916a877
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-45b9a64b-7f2d-43db9-7cab-cb52916a877
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheidsonderzoek
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024390&paragraaf=2&artikel=5&z=2022-08-01&g=2022-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0024390&paragraaf=2&artikel=5&z=2022-08-01&g=2022-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 45b9a64b-7f2d-43db9-7cab-cb52916a877
Original ID  : id-45b9a64b7f2d43db97cabcb52916a877
Semanticsearch  : art. 9 bzi - inrichting van bekwaamheidsonderzoek