Samenwerkingsverband passend onderwijs

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:15 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Samenwerkingsverband passend onderwijs
Beschrijving
78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs


Contextdiagram
FORA
78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO uitwisseling leerling gegevens met samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) afstemming ondersteuningsplan met B&W (FlowRelationship) bekostiging, maar ook diverse diensten (FlowRelationship) gegevensuitwisseling in de zorgketen (FlowRelationship) beleid voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) alle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverband (FlowRelationship) aanmelden bij samenwerkingsverband(en) passend onderwijs (FlowRelationship) alle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverband (FlowRelationship) alle gegevensuitwisseling ten behoeve van passend onderwijs Ondersteuning (FlowRelationship) gegevensuitwisseling in de zorgketen (FlowRelationship) financiering passend onderwijs (FlowRelationship) afstemming ondersteuningsplan met B&W (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 19:08:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:34 CEST


Details ArchiMate-element Samenwerkingsverband passend onderwijs
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-63bcd837-4aed-4770-a6d7-9d40183237af
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-63bcd837-4aed-4770-a6d7-9d40183237af
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Samenwerkingsverband passend onderwijs
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : 63bcd837-4aed-4770-a6d7-9d40183237af
Original ID  : id-63bcd837-4aed-4770-a6d7-9d40183237af
Semanticsearch  : samenwerkingsverband passend onderwijs