Roosteren Eindexamen

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 20 mrt 2024 om 14:56 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240320).xml-20240320123633)
ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Roosteren Eindexamen
Beschrijving
Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt.


Contextdiagram
FORA
Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Eindexamen Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Schoolexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Centraal examen BusinessEvent Roosteren Eindexamen afgerond BusinessEvent Eindexamen gepland BusinessRole Roostermaker AssignmentRelationship A TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 20:02:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:02:36 CEST


Details ArchiMate-element Roosteren Eindexamen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-7596008e-8fc6-4a74b-9b66-676a6971285
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-7596008e-8fc6-4a74b-9b66-676a6971285
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Roosteren Eindexamen
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 7596008e-8fc6-4a74b-9b66-676a6971285
Object ID_nl  : 7596008e-8fc6-4a74b-9b66-676a6971285
Original ID  : id-7596008e8fc64a74b9b66676a6971285
Semanticsearch  : roosteren eindexamen