Rijksbijdragen

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:15 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Beschrijving
Rijksbijdragen is het totaal van de toegekende (normatieve) rijksbijdrage (lump sum) plus de aanvullende (project)subsidies.


Contextdiagram
FORA
Rijksbijdragen is het totaal van de toegekende (normatieve) rijksbijdrage (lump sum) plus de aanvullende (project)subsidies. (BusinessObject) Rijksbijdragen Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. (BusinessObject) Subsidie Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Doelbekostiging is bekostiging dat besteed moet worden overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is. (BusinessObject) Doelbekostigi- ng De lumpsumbekostiging is een totaal bedrag aan rijksbekostiging die het Ministerie van OCW aan de Nederlandse schoolbesturen geeft. (BusinessObject) Lumpsumbek- ostiging AccessRelationship W AssociationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship is een basis voor AssociationRelationship is een basis voor Deze svg is op 14-05-2024 19:05:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:39 CEST


Details ArchiMate-element Rijksbijdragen
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-877f88af-6172-4a28b-5c59-4b2ed123adb
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-877f88af-6172-4a28b-5c59-4b2ed123adb
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Rijksbijdragen
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 877f88af-6172-4a28b-5c59-4b2ed123adb
Original ID  : id-877f88af61724a28b5c594b2ed123adb
Semanticsearch  : rijksbijdragen