Gemeenschappelijk rapport

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:11 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Gemeenschappelijk rapport
Beschrijving
Een Gemeenschappelijk rapport is een rapport opgesteld door een Commissie van onderzoek met daarin de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek om te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling.


Contextdiagram
FORA
Een Gemeenschappelijk rapport is een rapport opgesteld door een Commissie van onderzoek met daarin de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek om te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling. (BusinessObject) Gemeenschap- pelijk rapport Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectiefplan Een Commissie van onderzoek is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en tot taak heeft te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling indien het kind is of wordt ingeschreven op een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs. (BusinessObject) Commissie van onderzoek AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship betreft AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 19:05:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:21 CEST


Details ArchiMate-element Gemeenschappelijk rapport
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-8b3d0da6-bd03-41e39-47f5-1adafa84afd
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8b3d0da6-bd03-41e39-47f5-1adafa84afd
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Gemeenschappelijk rapport
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 8b3d0da6-bd03-41e39-47f5-1adafa84afd
Original ID  : id-8b3d0da6bd0341e3947f51adafa84afd
Semanticsearch  : gemeenschappelijk rapport