Rapportagefunctie kwaliteitsgegevens

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:17 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Rapportagefunctie kwaliteitsgegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden:
  • Onderwijsproces
  • Examinering & diplomering
  • Schoolklimaat
  • Onderwijsresultaten
  • Kwaliteitszorg en ambitie
  • Financieel Beheer


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie kwaliteitsgege- vens Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Periodieke rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van een instelling. (BusinessObject) Kwaliteitsrapp- ortage (school) Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbehe- ersysteem Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg Periodieke geaggregeerde rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van de onderliggende onderwijsinstellingen. (BusinessObject) Kwaliteitsrapp- ortage (geaggregeer- d) Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg school AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:05:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:15 CEST


Details ArchiMate-element Rapportagefunctie kwaliteitsgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-8c1f1c2d-7b53-477e-b6c8-abc71c388c56
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8c1f1c2d-7b53-477e-b6c8-abc71c388c56
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Rapportagefunctie kwaliteitsgegevens
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 8c1f1c2d-7b53-477e-b6c8-abc71c388c56
Original ID  : id-8c1f1c2d-7b53-477e-b6c8-abc71c388c56
Semanticsearch  : rapportagefunctie kwaliteitsgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions