Onderwijsevaluatie

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:00 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Onderwijsevaluatie
Beschrijving
Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf.


Contextdiagram
FORA
Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijseval- uatie Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie resultaatgege- vens Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppelin- g feedback Grouping Verwerken eindresultaten Schoolexamen Grouping Verwerken resultaten Doorstroomto- ets Grouping Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexame- n) Grouping Verwerken resultaten Eindexamen De beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe. (BusinessRole) Beoordelaar Grouping Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregi- stratie Een toetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een toets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een digitaal toetssysteem). (BusinessRole) Toetsafnemer Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Grouping Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomto- ets) Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Grouping Verwerken eindresultaten Centraal examen ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:02:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:02:45 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Onderwijsevaluatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-ad184618-8e07-46e6-864d-22cb6b0c9d72
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ad184618-8e07-46e6-864d-22cb6b0c9d72
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsevaluatie
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : ad184618-8e07-46e6-864d-22cb6b0c9d72
Original ID  : ad184618-8e07-46e6-864d-22cb6b0c9d72
Semanticsearch  : onderwijsevaluatie