Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevens

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:41 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevens
Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevens
Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarheidsverklaring Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling BusinessEvent Aanmelding geregistreerd Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder BusinessEvent Aanvullende gegevens ingewonnen Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens Het wederzijds overleggen met ouders/verzorgers ten behoeve van de aanmelding tot een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Overleggen met ouders / verzorgers Het opvragen van gegevens wat betreft de gevolgde opleidingen en resultaten van een eerder gevolgd onderwijs. (BusinessProcess) Opvragen gegevens voor(schools)traject Het bepalen van de specifieke zorg die een leerling nodig heeft ten tijde van het volgen van het onderwijsaanbod. (BusinessProcess) Bepalen zorgbehoefte leerling AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship samengestel- d op basis van AssociationRelationship omvat TriggeringRelationship AssociationRelationship verantwoordelijk voor TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 18:54:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:16 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevens
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-bc3e86d1-0bd7-4c619-53fc-ed7d5a8a7d6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevens
Documentatie  : Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Inwinnen aanvullende gegevens" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : bc3e86d1-0bd7-4c619-53fc-ed7d5a8a7d6
Original ID  : id-bc3e86d10bd74c61953fced7d5a8a7d6
Semanticsearch  : procesmodel aanmelding - inwinnen aanvullende gegevens
Elementen  : 
Relaties  :