Algemeen

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:34 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Beschrijving
Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties.


Contextdiagram
FORA
Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Participatie en buitenschoolse activiteiten en extracurriculaire activiteiten, waaronder: * Algemene schoolmededelingen aan ouders * Informatieavonden * Activiteitencommissie * Voorleesouders, luizenouders * Schoolopvoering (BusinessFunction) Ouderbetrokk- enheid ouder - school Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent nieuwsitems. (ApplicationFunction) Beheer gegevens nieuwsitems Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen, organiseren, versioneren, en/of publiceren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Systeem ten behoeve van samenwerken, informatie delen, ideeën uitwisselen en contact onderhouden. (ApplicationComponent) Sociaal netwerk- systeem Het maken / bewerken van teksten in documenten. (ApplicationFunction) Tekstverwerki- ngsfunctie Systeem voor het maken / bewerken van presentaties. (ApplicationComponent) Presentatiesy- steem Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communicere- n medewerkers en extern Het maken / bewerken van presentaties. (ApplicationFunction) Presentatiefun- ctie Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie Systeem voor het maken / bewerken van spreadsheets . (ApplicationComponent) Spreadsheet- systeem Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Het opslaan van bestanden / documenten in een externe database. (ApplicationFunction) Cloud- opslagfunctie Functionaliteit voor het publiceren van informatie, zoals nieuwsberichten en meldingen. (ApplicationFunction) Informatiepubl- icatiefunctie Systeem voor het online maken en delen van whiteboards. (ApplicationComponent) Whiteboarding- systeem Het delen van / geven van toegang tot bestanden / documenten met andere personen. (ApplicationFunction) Documentdeli- ngsfunctie Het verzorgen van (professionele) opvang voor en na schooltijden en tussen de middag. (BusinessFunction) Buiten- en tussenschools- e opvang Algemene functionaliteit ter ondersteuning van het leerproces. (ApplicationFunction) Algemene ondersteuning- sfunctie leerproces Systeem voor het maken / bewerken van tekeningen / afbeeldingen. (ApplicationComponent) Tekensysteem Systeem voor het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's. (ApplicationComponent) Agendasystee- m Systeem voor het maken / bewerken van teksten in documenten. (ApplicationComponent) Tekstverwerki- ngssysteem Het maken / bewerken van tekeningen / afbeeldingen. (ApplicationFunction) Tekenfunctie Functionaliteit voor het beheren en publiceren van content op websites. (ApplicationFunction) Webcontent beheerfunctie Functionaliteit voor het vinden van de juiste informatie. (ApplicationFunction) Zoekfunctie Het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationFunction) E- mailingfunctie Functionaliteit voor het beheren (vastleggen, wijzigen en verwijderen), presenteren en beschikbaar stellen van gespreksgegevens, zoals van leerlinggesprekken en tienminutengesprekken. (ApplicationFunction) Beheer gespreksgege- vens Het ervoor zorgen dat applicaties goed toegankelijk zijn op verschillende type devices. Hierbij moet rekening gehouden worden met mensen met een auditieve of visuele beperking. (BusinessFunction) Realisatie en onderhoud van digitale toegankelijkhe- id Functionaliteit voor het het aanmaken, onderhouden en genereren van elektronische formulieren. (ApplicationFunction) Formuliergene- ratiefunctie Functionaliteit voor het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten. (ApplicationFunction) Archiveringsfu- nctie Systeem ('gereedschap') dat generieke / breed toepasbare functionaliteit biedt. (ApplicationComponent) Generieke / basis- applicatie Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener (ApplicationComponent) Cloudopslags- ysteem Functionaliteit voor het online maken en delen van whiteboards. (ApplicationFunction) Whiteboard- functie Het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's. (ApplicationFunction) Beheer agenda's Functionaliteit ten behoeve van samenwerken, informatie delen, ideeën uitwisselen en contact onderhouden. (ApplicationFunction) Sociaal netwerk-functie Functionaliteit voor het digitaal waarmerken en/of ondertekenen van documenten. (ApplicationFunction) Documentwaa- rmerkings- en ondertekenfun- ctie Systeem voor het bekijken en doorzoeken van webpagina's op het World Wide Web. (ApplicationComponent) Webbrowser Het maken / bewerken van spreadsheets. (ApplicationFunction) Spreadsheet- functie Systeem voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationComponent) E-mailsysteem AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:37:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:37:05 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Algemeen
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-c1d191e9-108c-4da7-90fa-ec39a6cdcc59
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c1d191e9-108c-4da7-90fa-ec39a6cdcc59
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Algemeen
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Groep
FORA-type  : Bedrijfsdomein
Object ID  : c1d191e9-108c-4da7-90fa-ec39a6cdcc59
Original ID  : c1d191e9-108c-4da7-90fa-ec39a6cdcc59
Semanticsearch  : algemeen