Rooster

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 20 mrt 2024 om 16:52 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240320).xml-20240320123633)
Beschrijving
Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod.


Contextdiagram
FORA
Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een de doorstroomtoets, zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt kunnen worden georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomto- ets in rooster De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Schoolexamen Functionaliteit voor het maken en onderhouden van plannen (bijvoorbeeld les-, dag- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Beheer planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een centraal examen (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewer- kers Centraal examen Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersystee- m Functionaliteit voor het tonen van plannen (bijvoorbeeld les- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Presentatie planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een toets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewer- kers Schoolexamen Funtionaliteit voor het maken en onderhouden van detailplanningen (lesroosters) met lesactiviteiten. (ApplicationFunction) Beheer lesroosters De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Centraal examen Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewer- kers Doorstroomto- ets Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessProcess) Opstellen planning en roostering faciliteiten Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessProcess) Logistieke informatie verstrekken Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessProcess) Roosteren Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat Deze svg is op 14-05-2024 18:59:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:59:52 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Rooster
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-d18e8208-4883-4ec6b-0359-db468eadb84
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d18e8208-4883-4ec6b-0359-db468eadb84
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Rooster
Beschikbaarheid  : Hoog
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Afgeleid van  : Nee
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Sector  : FO
Status  : Concept
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Toelichting  : Rooster komt vooral voor op VO. Bij sommige onderwijsvormen in het PO hebben onderwijsdeelnemers wel een rooster (bijv. po-instellingen die zonder jaarklassysteem werken), of maken ze bijvoorbeeld hun eigen (week)planning.
Persoonsgegevens  : Nee
Statusdatum  : undefined
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : d18e8208-4883-4ec6b-0359-db468eadb84
Object ID_nl  : d18e8208-4883-4ec6b-0359-db468eadb84
Original ID  : id-d18e820848834ec6b0359db468eadb84
Semanticsearch  : rooster