Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:36 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)
Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)
Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprogram- ma Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplanning Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding (Een deel van) een opleiding. (BusinessObject) Opleidingseenheid Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Een referentiekader is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen op een bepaald moment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentiekader Een schoolsoort is een bij wet geregeld opleidingstraject voor leerlingen in het funderend onderwijs na de periode van het basisonderwijs (BusinessObject) Schoolsoort De verplichting voor de leerling om bij een onderwijsinstelling ingeschreven te staan, eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald. (BusinessObject) Startkwalificatie Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Driver Art. 1 Leerplichtwet 1969 - Begripsbepalingen Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Een referentieniveau is een beschrijving van een vaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentieniveau Het aantal uren onderwijs dat een leerling krijgt. (BusinessObject) Onderwijstijd Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Driver Art. 8 WPO - Uitgangspunten en doelstelling onderwijs Driver Art. 6 WVO - Onderwijstijd Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO Driver Art. 62 WVO - Begripsbepalingen Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwikkeling Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering AssociationRelationship heeft AssociationRelationship volgt AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship vormt AssociationRelationship AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship leidt tot SpecializationRelationship AssociationRelationship aangeboden door AssociationRelationship heeft AssociationRelationship bestaat uit AssociationRelationship gebaseerd op AssociationRelationship omvat AssociationRelationship faseert AssociationRelationship omvat AssociationRelationship geeft kaders voor AssociationRelationship omvat InfluenceRelationship AssociationRelationship nodig voor InfluenceRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship afgestemd op SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt ingepland in InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship vult in AssociationRelationship omvat AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship ontwerpt AssociationRelationship arrangeert Deze svg is op 14-05-2024 18:56:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:18 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-d2887976-3799-41a1b-08c4-a4b9b3ec31c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)
Documentatie  : Globaal overzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : d2887976-3799-41a1b-08c4-a4b9b3ec31c
Original ID  : id-d2887976379941a1b08c4a4b9b3ec31c
Semanticsearch  : informatiemodel onderwijs - onderwijsvoorbereiding (algemeen)
Elementen  : 
Relaties  :