Instroom personeel - Afronden instroomproces

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:33 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > Views > Instroom personeel - Afronden instroomproces
Instroom personeel - Afronden instroomproces
BusinessEvent Onboarding afgerond Een verzoek dat wordt ingediend bij een overheidsinstelling, stichting of andere subsidieverstrekker om financiële ondersteuning te verkrijgen voor een specifiek project, activiteit of doel. (BusinessObject) Subsidie aanvraag Driver Regeling subsidie zij-instroom De waardering van een behaald diploma in het buitenland en het bepalen van het niveau van het diploma in het ontvangende land. (BusinessObject) Bepaling internationaal diploma Een groep flexibele medewerkers binnen een organisatie die op oproepbasis kunnen worden ingezet voor verschillende taken of projecten (BusinessObject) Flexpool Driver Art. 4 BZI - Beoordeling opleiding en maatschappelijke of beroepservaring Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs (Driver) BZI Het voltooien van alle stappen en procedures binnen het instroomproces, inclusief het afhandelen van administratieve taken, het verstrekken van benodigde middelen en het zorgen voor een vlotte integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie. (BusinessProcess) Afronden instroomproces Het proces van beoordelen en analyseren van het onboarding-programma voor nieuwe medewerkers om de effectiviteit ervan te meten en mogelijke verbeteringen te identificeren. (BusinessProcess) Evalueren inwerkprogramma Het aanpassen of bijwerken van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, waarbij eventuele veranderingen, aanvullingen of verbeteringen worden aangebracht om ervoor te zorgen dat het programma effectief blijft in het faciliteren van een succesvolle integratie van medewerkers in de organisatie. (BusinessProcess) Aanpassen inwerkprogramma Het voltooien van het instroomproces voor een internationale docent, inclusief het afronden van alle benodigde administratieve stappen, verificatie van bevoegdheden en het voorzien van alle nodige middelen voor een succesvolle integratie in de onderwijsinstelling. Binnen dit proces moet de DUO bepaling van het internationale diploma verwerkt worden. (BusinessProcess) Afronden instroom internationale docent Het verwerken van de bepaling van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met betrekking tot de erkenning en waardering van een internationaal diploma, waarbij wordt vastgesteld hoe het diploma zich verhoudt tot het Nederlandse onderwijssysteem. (BusinessProcess) Verwerken DUO-bepaling internationaal diploma Het toevoegen van een medewerker aan de flexpool om tijdelijk ingezet te kunnen worden bij het uitvallen van een leerkracht. (BusinessProcess) Verwerken flexpool Het toevoegen van een medwerker aan een flexpool zodat de medewerker opgeroepen kan worden op het moment dat een andere medewerker uitvalt. (BusinessProcess) Toevoegen medewerker aan flexpool Het verwerken van subsidie aanvragen die van toepassing zijn op het instroom proces. Voorbeeld hiervan is de subsidie op zij instromers. (BusinessProcess) Verwerken subsidie aanvragen Het aanvragen van de subsidies die toepasbaar zijn op een nieuw dienstverband. (BusinessProcess) Aanvragen subsidie Het bepalen of, en zo ja; welke, subsidies beschikbaar zijn bij het starten of begeleiden van een nieuwe medewerker. Een voorbeeld is de subsidie voor het zijinstroom traject. (BusinessProcess) Bepalen toepasbare subsidies een gestructureerd programma dat nieuwe medewerkers ontvangen wanneer ze starten bij een organisatie. Het heeft tot doel hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, beleidslijnen, taken en verwachtingen. Het inwerkprogramma biedt training en informatie om de integratie van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken, waardoor ze effectief en productief kunnen bijdragen aan het team. Het omvat vaak introductiesessies, informatiemateriaal, mentorbegeleiding en praktische training om de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor hun specifieke rol binnen de organisatie. (BusinessObject) Inwerkprogramma BusinessEvent Instroom proces afgerond Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken TriggeringRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:03 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Instroom personeel - Afronden instroomproces
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-e714bebf-cea2-4d298-5ce6-6a529c557cf
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Instroom personeel - Afronden instroomproces
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : e714bebf-cea2-4d298-5ce6-6a529c557cf
Original ID  : id-e714bebfcea24d2985ce66a529c557cf
Semanticsearch  : instroom personeel - afronden instroomproces
Elementen  : 
Relaties  :