Art. 5 Toetsbesluit PO - Afnamevoorschriften

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:19 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 5 Toetsbesluit PO - Afnamevoorschriften
Beschrijving



Details ArchiMate-element Art. 5 Toetsbesluit PO - Afnamevoorschriften
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-ebea5a04-4c52-4d088-06d0-7d74726e53e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ebea5a04-4c52-4d088-06d0-7d74726e53e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 5 Toetsbesluit PO - Afnamevoorschriften
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035216&paragraaf=2&artikel=5&z=2023-08-01&g=2023-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0035216&paragraaf=2&artikel=5&z=2023-08-01&g=2023-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : ebea5a04-4c52-4d088-06d0-7d74726e53e
Original ID  : id-ebea5a044c524d08806d07d74726e53e
Semanticsearch  : art. 5 toetsbesluit po - afnamevoorschriften