Metadata in views

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 14 dec 2020 om 00:26
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Op deze pagina kan de definitie van de eigenschappen en de toegestane waarden worden nagelezen

Eigenschappen van views

Hieronder de algemene eigenschappen van een view.

Eigenschap Beschrijving
Object ID Unieke sleutel van een view; verander deze nooit! De GUID wordt in FORA online en in de Softwarecatalogus gebruikt als referentie naar objecten.
Publiceren Eigenschap waarmee wordt bepaald of en waar de view wordt gepubliceerd.
 • Niet
 • Wiki
 • SWC en wiki
Titel view SWC Deze tekst wordt door de Softwarecatalogus gebruikt bij het plotten van een titel boven een view.
View is gegenereerd Indien een view met het BiZZDesign script/viewpoint "Generate View for Selected Objects" is gegenereerd, is deze op 'ja' gezet.
Extern Model ID Verwijzing naar een ander model (mogelijk in andere tool) waar het object ook voorkomt. Wordt nu o.a gebruikt voor verwijzing naar VIVO model
Extern Object ID Verwijzing naar het object in het andere model

Aanvullend kan een view met enkele eigenschappen gemetadateerd worden, waarmee deze is in te delen in een Overzicht FORA architectuurviews. Als de eigenschappen niet zijn gezet, verschijnt de view niet in het overzicht.

De volgende eigenschappen moeten worden gezet om in de overzichtstabel te verschijnen:

Eigenschap Beschrijving
Architectuurlaag Geef aan bij welke ArchiMate architectuurlaag de view hoort. Views die uit meerdere lagen bestaan, worden toegekend aan Totaal (meerlaags) ..
 • Bedrijfsarchitectuur
 • Applicatiearchitectuur
 • Totaal (meerlaags)
Domein Op welk gemeentelijk domein of de view betrekking. Als de view geen domein kent, dan kiezen voor 'Niet domeingebonden'
 • Bovenschoolse sturing
 • Schoolleiding
 • Onderwijs
 • Preventie en Zorg
 • Bedrijfsvoering
 • Standaard
 • Algemeen
 • Niet domeingebonden
Thema Toekomstige uitbreiding, voor nu leeglaten
Viewtype Hiermee wordt aangegeven wat voor soort view het eigenlijk is
 • Basis, behorend tot de kern van FORA
 • Illustratie, illustratief gebruik van een FORA-model in bv Katernen of andere pagina's
 • Positionering, afbakening van het onderwerp door de betreffende objecten te positioneren op een basisview.
 • Patroon, een uit de praktijk afgeleide 'best practice' voor een standaard probleem. Het patroon is een generieke oplosssing hiervoor.
 • Toelichting, weergave van de structuur van een (groot) object van het FORA-model
 • Contextview, views van het type contectview kunnen een vervanging zijn voor de views die standaard bij ArchiMate-elementen worden getoond. Dit kan in het model worden aangegeven bij een elementtype.
 • Contentfilter, views van het type contentfilter bestaan alleen vanwege administratieve redenen.
  • bevat objecten die mogen worden uitgefilterd (immers alle objecten die niet op een view staan worden uitgefilterd)
  • na de import worden views met deze eigenschap verwijderd (en dus nergens gepubliceerd)

En de volgende eigenschappen zijn optioneel:

Eigenschap Beschrijving
Scope Heeft de view betrekking op een instelling of op een (educatieve) keten:
 • Instelling
 • Keten
Viewdetail Geef het detailniveau aan van de view, conform de ArchiMate view definitie
 • Overzicht (breed, hoog niveau)
 • Samenhang (verschillende aspecten, maar niet zo gedetailleerd)
 • Detailniveau (een klein deel van de architectuur, met relatief veel details)