Organisatie de FORA Onderwijsgroep

Versie door Mdeniet (overleg | bijdragen) op 24 jan 2022 om 18:07
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Logo FORA Onderwijsgroep.png
Om de FORA Onderwijsgroep een gezicht te geven en herkenbaar te maken voor het onderwijsveld, wordt de fictieve organisatie hieronder kort beschreven.

De FORA Onderwijsgroep is een stichting met scholen voor po- en vo- onderwijs. Onder het primair onderwijs vallen 2 basisscholen, waarvan 1 voor speciaal onderwijs. Onder het voortgezet onderwijs vallen 2 scholen waarvan 1 voor praktijkonderwijs. De FORA Onderwijsgroep biedt onderwijs aan voor 2.500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Dat doet zij met 300 medewerkers verdeeld over 235 fte, waarvan 210 fte Onderwijzend Personeel (OP) en 25 fte Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP).

De stichting heeft een College van Bestuur (CvB) met 1 bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). Het CvB is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT. Voor de po- en vo-scholen zijn 2 directeuren aangesteld. De 2 directieleden leggen op hun beurt verantwoording af aan het CvB.

Het CvB en de directeuren worden ondersteund door een bestuursbureau met stafmedewerkers op het gebied van Onderwijs en Kwaliteit, Financiën, Huisvesting en Facilitair, ict, HRM en Communicatie.

Ouders, leerlingen en personeel hebben namens alle scholen en vestigingen inspraak in het beleid via de medezeggenschapsraad (MR).