Referentiecomponenten en applicatiefuncties

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 19 apr 2021 om 09:48 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{DisplayArchiMateDiagram|page=FORA/id-15650b69-c62d-47eb-9509-122f8a439f8f}} <div style="clear:both;"> ==Overzicht== {{#ask: Categorie:ApplicationComponents...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsgegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegevens Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementdashboard en- overzichten Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.). (ApplicationFunction) Beheer onderwijsplanningen Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) priode- en jaar-planningen kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Plansysteem Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie digitaal leermateriaal Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). (ApplicationFunction) Beheer toetsgegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit ter ondersteuning van het afnemen van toetsen. (ApplicationFunction) Toetsafnamefunctie Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie resultaatgegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer digitaal leerlingportfolio Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsprogrammagegevens Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een systeem ter ondersteuning van het creëren/vormgeven en definieren van de structuur van een opleiding. (ApplicationComponent) Curriculumplanner Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen,onderhouden en ontsluiten van materialen, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. (ApplicationFunction) Beheer leermaterialen Systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal. (ApplicationComponent) Learning Content Management Systeem (LCMS) Functionaliteit voor het op basis van beschikbare leermaterialen samenstellen van lesstof en het geven van toegang tot deze lesstof aan leerlingen. (ApplicationFunction) Lesstof beheerfunctie Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het aanmaken / samenstellen, onderhouden en toekennen van opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer opdrachtgegevens Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het inleveren van opdrachten door leerlingen. (ApplicationFunction) Opdrachtinleverfunctie Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit om een document (werkstuk, scriptie of verslag) te controleren op plagiaat. (ApplicationFunction) Plagiaatdetectiefunctie ApplicationComponent Plagiaatdetectie systeem Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer toets- en opdrachtbeoordelingsgegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit ter ondersteuning van het voorbereiden van een toets of examen (de logistiek), zoals het creëren van toets-/examengroepen, toekennen toets-/examenmateriaal, aanmaken toets-/examensets, toekennen afnameleider en surveillanten. (ApplicationFunction) Toets- / examenvoorbereidingsf- unctie Een systeem voor de examenvoorbereiding zoals het creeren van examengroepen, toekennen examenmateriaal, aanmaken examensets, toekennen afnameleider en surveillanten. (ApplicationComponent) Examenlogistieksyst- eem Functionaliteit voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen en examens. (ApplicationFunction) Proctoringfunctie Een systeem voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toesten en examens. Zoals: * Het testen van het veilig zijn van de afnameomgeving * Het surveilleren cq monitoren van de afname van het examen (ApplicationComponent) Proctoringsysteem Functionaliteit voor het publiceren van het aanbod van leermiddelen en het tonen van de leermiddelenlijsten (catalogus, webshop). (ApplicationFunction) Publicatiefunctie leermiddelenaanbod Een systeem dat ondersteunt bij: * het aanbieden van leermiddelen door de instelling en door derden * het bestellen en betalen van leermiddelen door studenten (betaling gedeelte voorzien door de 'betalingen' applicatiedienst) * het verkrijgen van licenties/vouchers Opmerking: ROSA noemt de bestelomgeving een aparte component: https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php?title=DisplayArchiMateElements&elementtype=ApplicationComponent&model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c Opmerking: Dit valt ook onder het programma-doorpakken-op-digitalisering. Zie https://www.sambo-ict.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/leermiddelen/ Opmerking: Zie ook het koppelpunt catalogusinformatie. Zie https://www.kennisnet.nl/diensten/koppelpunt-catalogusinformatie/ (ApplicationComponent) Leermiddelenlijstver- strekkingsysteem Functionaliteit voor het beheer van gegevens omtrent het samenstellen en goedkeuren van leermiddelenlijsten. (ApplicationFunction) Beheer gegevens leermiddellenlijsten Een systeem dat ondersteunt bij het opmaken en vaststellen van de leermiddelenlijsten met de voor de studenten benodigde boeken, licenties en andere leermiddelen voor een opleiding. (ApplicationComponent) Leermiddelenlijstbe- heersysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in mediatheek en het presenteren van materialen in de mediatheekcatalogus. (ApplicationFunction) Beheer materiaalgegevens mediatheekcatalogus Een systeem dat het beheren en werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denk aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia). Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen. Bijvoorbeeld: Aura (ApplicationComponent) Mediatheekbeheers- ysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het uitlenen van materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in de mediatheek. (ApplicationFunction) Beheer uitleengegevens mediatheek Een systeem dat het beheren en werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denk aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia). Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen. Bijvoorbeeld: Aura (ApplicationComponent) Mediatheekbeheers- ysteem Functionaliteit voor het streamen van videomateriaal. (ApplicationFunction) Videostreamingfunctie Systeem voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen. Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur. Voorbeeld: * Mediasite van SonicFoundry * Kultura (ApplicationComponent) Audio-/video- streaming-systeem Functionaliteit voor het opnemen, beheren en publiceren van video's. (ApplicationFunction) Beheer videocontent Systeem voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen. Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur. Voorbeeld: * Mediasite van SonicFoundry * Kultura (ApplicationComponent) Audio-/video- streaming-systeem Functionaliteit voor het besturen / bedienen van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots. (ApplicationFunction) Appraatbesturingsfuncti- e Systeem voor het besturen / bediening van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots. (ApplicationComponent) Apparaatbesturings- systeem Funtionaliteit voor het maken en onderhouden van detailplanningen (lesroosters) met lesactiviteiten. (ApplicationFunction) Beheer lesroosters Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. (ApplicationFunction) Analysefunctie resultaten Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Functionaliteit voor het maken en onderhouden van plannen (bijvoorbeeld les-, dag- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Beheer planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Functionaliteit voor het tonen van plannen (bijvoorbeeld les- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Presentatie planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het analyseren van de onderwijstijd van een individuele leerling, klas en aangeboden opleiding. (ApplicationFunction) Analysefunctie onderwijstijd Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten metadata m.b.t. toetsen, zoals toetshiërarchie, normering, etc. (ApplicationFunction) Beheren toetsmetadata Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Functionaliteit voor het registreren en onderhoud van gegevens (wie, wat waar, wanneer, waarmee, waarom) omtrent incidenten, d.w.z. gebeurtenissen die de gang van zaken in de context van de school verstoren. (ApplicationFunction) Beheer incidentgegevens Systeem voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en/of medewerkers). (ApplicationComponent) Veiligheidsmanage- mentsysteem Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegeleiding en –zorg Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent zorgverleners. (ApplicationFunction) Beheer zorgverlenersgegevens Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesy- steem Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de planning en coördinatie van de inzet van zorg / begeleiding aan (zorg)leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer zorginzetgegevens Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesy- steem Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van onderwijsbegeleidingsgegevens van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsbegeleidingsgeg- evens Systeem of geheel van systemen en modules voor [[Onderwijsbegeleiding]] dat ingezet worden om Passend Onderwijs te faciliteren. (ApplicationComponent) Onderwijsbegeleidi- ngssysteem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer gegevens loopbaanoriëntatie en - begeleiding Systeem voor ondersteuning van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. (ApplicationComponent) Loopbaanoriëntatie en- begeleidingsysteem (LOB) Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesy- steem Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. (ApplicationFunction) Beheer leerroutegegevens Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van notities omtrent een leerling. (ApplicationFunction) Beheer leerlingnotities Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsgegevens Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgegevens Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diagnoses / onderzoeksresultaten omtrent een leerling in het zorgdossier van de leerling. (ApplicationFunction) Beheer onderzoeksresultaatgegevens Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesy- steem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Functionaliteit voor het maken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwikkelingsperspectief(plan) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer ontwikkelingsperspectie- fplangegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersaccountgege- vens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersyst- eem Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkersgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent formatieplaatsen in (meer)jarenplanningen. (ApplicationFunction) Beheer formatieplanningsgegev- ens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams. (ApplicationFunction) Beheer gegevens afdelingen en teams Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden. (ApplicationFunction) Beheer gegevens bekwaamheden en bevoegdheden Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget van medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het plannen / roosteren van inzet en vervanging van personeel. (ApplicationFunction) Beheer gegevens personele inzet Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Functionaliteit voor het registreren en wijzigen van gegevens omtrent werktijden en verlof van werknemers. (ApplicationFunction) Beheer werktijden- en verlofgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent activa. (ApplicationFunction) Beheer activagegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent begrotingen. (ApplicationFunction) Beheer begrotingsgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Functionaliteit voor het uitvoeren van betalingen (ApplicationFunction) Betaalfunctie Component om betalingen mee uit te voeren. (ApplicationComponent) Betaalsysteem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent betalingen. (ApplicationFunction) Beheer betalinggegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent debiteuren. (ApplicationFunction) Beheer debiteurgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent facturen. (ApplicationFunction) Beheer factuurgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Functionaliteit voor het onderhouden van grootboekgegevens. (ApplicationFunction) Beheer grootboekgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent crediteuren. (ApplicationFunction) Beheer crediteurgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Functionaliteit voor de administratie van gegevens omtrent meldingen, werkzaamheden en service-tickets in het kader van ict-beheer. (ApplicationFunction) Beheer ticketgegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee ict-beheer in staat is om meldingen en werkzaamheden in het kader van ict-beheer te kunnen administreren en verantwoorden. (ApplicationComponent) Servicemanagemen- tsysteem Functionaliteit die 'klanten' ondersteuning bij het zelf oplossen van problemen zonder contact met een servicedesk. (ApplicationFunction) Customer self- servicefunctie Systeem of geheel van systemen en modules waarmee ict-beheer in staat is om meldingen en werkzaamheden in het kader van ict-beheer te kunnen administreren en verantwoorden. (ApplicationComponent) Servicemanagemen- tsysteem Functionaliteit voor het verwerven, registreren en onderhouden van gegevens omtrent middelen t.b.v. identificatie (authenticatie) van gebruikers. (ApplicationFunction) Beheer identificatiegegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Authenticatiemiddel]]en worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemidde- lenbeheersysteem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwerp van authenticatiemiddelen.. (ApplicationFunction) Beheer ontwerpgegevens authenticatiemiddelen Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Authenticatiemiddel]]en worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemidde- lenbeheersysteem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent uitgifte en intrekking van authenticatiemiddelen.. (ApplicationFunction) Beheer gegevens authenticatiemiddelen Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Authenticatiemiddel]]en worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemidde- lenbeheersysteem Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. (ApplicationFunction) Gebruikersauthenticatief- unctie Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticatiesystee- m Functionaliteit voor het autoriseren van een gebruiker, d.w.z. het controleren of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand). (ApplicationFunction) Gebruikersautorisatiefu- nctie Systeem of geheel van systemen en modules dat een gebruiker autoriseert, d.w.z. controleert of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand). (ApplicationComponent) Autorisatiesysteem Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. (ApplicationFunction) Beheer identiteitsgegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersyst- eem Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van gegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling identiteitgegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersyst- eem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het inkoopproces. (ApplicationFunction) Beheer inkoopgegevens Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent contracten. (ApplicationFunction) Beheer contractgegevens Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent leveranciers. (ApplicationFunction) Beheer leveranciersgegevens Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de productie en het beheer van kaarten zoals de instellingspas. (ApplicationFunction) Beheer kaartgegevens Een systeem voor de productie van en het beheren van kaarten zoals de instellingspas voor studenten en medewerkers. Wordt toegepast voor bijv.: * fysieke toegangsverlening * digitale toegangsverlening * identificatie betalingen * printopdrachten Bijvoorbeeld: OmniCms (ApplicationComponent) Kaartbeheersysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent opleidingen / cursussen voor medewerkers, inschrijvingen en registratie van resultaten voor de opleidingen / cursussen. (ApplicationFunction) Beheer medewerkeropleidingsgeg- evens Een systeem dat de logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van onderwijs aan medewerkers ondersteunt., zoals: * Het beheren en aanbieden van cursussen (catalogus) * Ondersteunen inschrijving * Registratie van behaalde resultaten (ApplicationComponent) Corporate LMS Functionaliteit voor het matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen. Zoals: * apparatuur * personeel * leercontent * ruimte (ApplicationFunction) Middelenplanningsfunctie Een systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding. (ApplicationComponent) Middelenplannings- ysteem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de uitvoering van aanbestedingen. (ApplicationFunction) Beheer aanbestedingsgegevens Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet (ApplicationComponent) Aanbestedingsbeh- eersysteem Functionaliteit voor het onderhouden van gegevens omtrent gebouwbeveiliging, zoals m.b.t. alarminstallaties, sprinklers, brandmeldinstallaties, intercoms, beveiligingscamera's, enz.. (ApplicationFunction) Beheer gebouwbeveiligingsgegev- ens Systeem voor het beheer van gebouwbeveiligingsvoorzieningen (ook wel het RBS - Risico Beheer Systeem genoemd). Denk aan: gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimte teller, lift controle, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoon systeem, EHBO registratie, beveiligingscamera's. (ApplicationComponent) Gebouwbeveiliging- systeem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens (o.a. reserveringen, uitlening en voorraden) omtrent van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair en inventaris. (ApplicationFunction) Beheer gegevens facilitaire middelen Een systeem voor het registreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteitenbeheersy- steem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz. (ApplicationFunction) Beheer gegevens ruimten Een systeem voor het registreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteitenbeheersy- steem Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent het beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwinstallaties (gas, licht, water, ventilatie, zonwering e.d.) (ApplicationFunction) Beheer gebouwbeheergegevens Systeem voor het beheren en onderhouden van gebouwen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). (ApplicationComponent) Gebouwbeheersyst- eem Functionaliteit ter ondersteuning van het zorgdragen voor informatiebeveiliging, denk aan * preventie * email-encryptie * malware preventie * IDS/IPS * Detectie * SIEM * Reactie * CERT * Playbooks (ApplicationFunction) Informatiebeveiligingfunctie Systeem voor het beheren van de informatiebeveiliging (cybersecurity) van de IT-infrastructuur. Zoals of bijvoorbeeld: Intrusion Prevention (IPS) Intrusion Detection (IDS) Dmarcian, DKIM, Quarantainenet Surffilesender Zivver LastPass Endpoint security (SentinelOne, Clearpass) Firewall Malware preventie/detectie (ApplicationComponent) Informatiebeveiligin- gssysteem Functionaliteit voor het beheren van (gegevens omtrent) devices / apparatuur (ApplicationFunction) Device managementfunctie Een systeem ter ondersteuning van het beheer van devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. (ApplicationComponent) Device Management Systeem Functionaliteit voor het monitoren van systemen en het verzamelen en beheren van loggegevens (ApplicationFunction) Monitoring- / loggingfunctie Systeem dat zaken zoals: de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit het gebruik en de performance van IT systemen monitort en signaleert. Bijvoorbeeld: SCOM PRTG Nessus PIM+ LogPoint IMC (ApplicationComponent) Monitoring- en loggingsysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent werkstations. (ApplicationFunction) Beheer werkplekgegevens Systeem met behulp waarvan werkplekken worden beheerd. Denk aan:- Applicatiedistributie Policies instellen - Imagebeheer Beheer op afstand - Updates en patches Aan- uitzetten op afstand Bijvoorbeeld: Scense MS Software center Symantic client management suit (ApplicationComponent) Werkplekbeheersys- teem Functionaliteit ter ondersteuning van het technische beheerproces van applicaties. (ApplicationFunction) Applicatiebeheerfunctie Verzamelbegrip van applicaties t.b.v. voor beheer. Denk aan: * Topdesk * Eduarte * Osiris * Apache * NGINX (ApplicationComponent) Applicatiebeheersy- steem Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van serversystemen. (ApplicationFunction) Serverbeheerfunctie Systeem dat het beheer van de servers, PC's en de daarop draaiende software ondersteunt. Denk aan Besturingsystemen Windows en Windows NT Software distributie en deployment, Patch management Remote control Beheer virtuele servers Configuratiebeheer Voorbeeld: Microsoft SCCM Windows Distribution Server (WDS) Scense VMware MS management console (ApplicationComponent) Serverbeheersystee- m Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van webservers. Denk aan: * plaatsen content * performance beheer (caching) * filteren verkeer * routing verkeer * monitoring Bijvoorbeeld: * Apache * IIS * NGINX Opmerking: Focus ligt niet op de content maar op de werking en inrichting van de lokale infrastructuur ervan. (ApplicationFunction) Webserverbeheerfunctie Systeem dat het beheer van de servers, PC's en de daarop draaiende software ondersteunt. Denk aan Besturingsystemen Windows en Windows NT Software distributie en deployment, Patch management Remote control Beheer virtuele servers Configuratiebeheer Voorbeeld: Microsoft SCCM Windows Distribution Server (WDS) Scense VMware MS management console (ApplicationComponent) Serverbeheersystee- m Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent functioneel beheer. (ApplicationFunction) Beheer gegevens functioneel beheer Verzamelbegrip van applicaties t.b.v. voor beheer. Denk aan: * Topdesk * Eduarte * Osiris * Apache * NGINX (ApplicationComponent) Applicatiebeheersy- steem Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van het netwerk / netwerkverbindingen. (ApplicationFunction) Netwerkbeheerfunctie Systeem met behulp waarvan het netwerk wordt beheerd. Zoals: het LAN het wireless netwerk load balancing access control lists internetverbindingen huurlijnen enz... Bijvoorbeeld: Aruba SDN van HP KEMP Panorama (ApplicationComponent) Netwerkbeheersyst- eem Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van print-/kopieersystemen. (ApplicationFunction) Print- /kopieersysteembeheerfun- ctie Systeem voor het beheren van print-, scan- en kopieerapparatuur en -diensten zoals die van de huisdrukkerij en de multifunctionals (netwerkprinters). Bijvoorbeeld: Prisma suite, PcounterPro (ApplicationComponent) Print- /kopieersysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens door het verwijderen van duplicaten, het standaardiseren van data (massa onderhoud), het vastleggen en honoreren van regels (business rules) en het aanwijzen van een autoritieve databron. Onderdelen die vaak binnen MIDM voorkomen zijn: * Bron identificatie * Data transformatie * Data normalisatie * Gegevensregels administratie (& toepassen) * Fout of afwijking identificatie & correctie * Data consolidatie * Data opslagbeheer * Data distributie * Data classificatie * Taxonomiebeheer * Schema mapping * Product codificatie * Data verrijking * Data hierarchiebeheer (autoritaire bronnen) * Business semantics management * Data governance (ApplicationFunction) Master Information and Datamanagementfunctie Een systeem voor het beheren van databanken. Zoals: Creeeren en configureren, Toegangsverlening, Monitoring. Bijvoorbeeld: MS SQL server, Oracle, MySQL (ApplicationComponent) Datamanagements- ysteem Functionaliteit voor het creëren, configureren, monitoren van en toegang verlenen tot databases. (ApplicationFunction) Beheer databases Databasemanagementsysteem. Denk aan: SQLserver, Oracle (ApplicationComponent) Databasesysteem Functionaliteit voor het maken, beveiligen en beheren van backups. (ApplicationFunction) Beheer backups Een systeem voor het maken van kopieen van bestanden en gegvens. Bijvoorbeeld: DPM Comvault (ApplicationComponent) Backupsysteem Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van opslagsystemen en gegevensopslag. (ApplicationFunction) Opslagbeheerfunctie Centraal storage-systeem in het netwerk zoals een SAN, NAS, Datawarehouse of datalake. Bijvoorbeeld: EMC HP Dell (ApplicationComponent) Storage-systeem Functionaliteit voor de uitwisseling van gegevens tussen bron- en doelsystemen (serviceaanvragers en serviceaanbieders). De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus. * Enterprise Application Integration * Gateways * Message Broker * ESB (ApplicationFunction) Service- communicatiefunctie Een systeem dat zorgdraagt voor de uitwisseling van gegevens tussen applicaties, zoals identiteitsgegevens. Bevat ondermeer: API's Business logica (input/output scripts) Databank Monitoring (performance en errors) Andere trefwoorden: ESB Broker (ApplicationComponent) Integratiesysteem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodel. (ApplicationFunction) Beheer architectuurmodellen Een systeem die het beschrijven en beheren van de enterprise-architectuur, de organisatie strategie en de organisatie uitlijning ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuurbeheer- systeem Functionaliteit voor het vaststellen van behoefte, ontwerpen, realiseren en testen van software (programmeren, versiebeheer, deployment e.d.). (ApplicationFunction) Software engineeringfunctie Systeem dat ondersteuning biedt aan het ontwikkelen van software. Denk aan: bepalen requirements programmeren versiebeheer kwaliteitsborging, acceptatie uitrollen. Bijvoorbeeld: Jira, PHPStorm, Azure DevOps platform, MS Visual Studio, VersionControl, TeamCity (ApplicationComponent) Software- ontwikkelsysteem Functionaliteit voor het deployen / uitrollen van software (ApplicationFunction) Software deploymentfunctie Systeem dat ondersteuning biedt aan het ontwikkelen van software. Denk aan: bepalen requirements programmeren versiebeheer kwaliteitsborging, acceptatie uitrollen. Bijvoorbeeld: Jira, PHPStorm, Azure DevOps platform, MS Visual Studio, VersionControl, TeamCity (ApplicationComponent) Software- ontwikkelsysteem Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van software. (ApplicationFunction) Software-beheerfunctie Systeem dat ondersteuning biedt aan het ontwikkelen van software. Denk aan: bepalen requirements programmeren versiebeheer kwaliteitsborging, acceptatie uitrollen. Bijvoorbeeld: Jira, PHPStorm, Azure DevOps platform, MS Visual Studio, VersionControl, TeamCity (ApplicationComponent) Software- ontwikkelsysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de voorraad van kantoorartikelen, apparatuur, goederen, e.d. (ApplicationFunction) Beheer voorraadgegevens Systeem voor het beheren en plannen van voorraden van materiaal en materieel, zoals kantoorartikelen, apparatuur en goederen. Bijvoorbeeld voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Materieelbeheersys- teem Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van het (IP-) telefoonnetwerk. (ApplicationFunction) Telefoniebeheerfunctie Systeem voor het beheren van het (IP-) telefoonnetwerk. (ApplicationComponent) Telefoniebeheersyst- eem Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen, zoals: * detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen, * bescherming tegen kwaadaardige software, * bescherming tegen spam. (ApplicationFunction) Vulnerability- beheerfunctie Systeem voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen, zoals DDOS-aanvallen; kwaadaardige software en spam. (ApplicationComponent) Vulnerability- beheersysteem Functionaliteit voor het beheren van IT-gerelateerde gegevens omtrent hard- en softwarecomponenten (configuratie-items) ten behoeve van het beheer van de betreffende componenten. (ApplicationFunction) Beheer gegevens IT- objecten Systeem voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. Het systeem ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase". (ApplicationComponent) IT-objecten beheersysteem Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent service management. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie service management Systeem of geheel van systemen en modules waarmee ict-beheer in staat is om meldingen en werkzaamheden in het kader van ict-beheer te kunnen administreren en verantwoorden. (ApplicationComponent) Servicemanagemen- tsysteem Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van autorisatiegegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling autorisatiegegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersyst- eem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent aanstellingen van medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer aanstellingsgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent financiën. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie financiële gegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Functionaliteit voor aanmaken, onderhouden en verwerken van gegevens met betrekking tot financiële zaken omrent personeel, zoals declaraties en salaris. (ApplicationFunction) Beheer gegevens personeelfinanciën Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent personeel en organisatie. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie personeel en organisatie Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent ICT-beheer. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie ICT- beheer Systeem voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. Het systeem ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase". (ApplicationComponent) IT-objecten beheersysteem Functionaliteit voor het beheren (aanmaken en onderhouden) van (contact)gegevens over (externe) relaties. (ApplicationFunction) Beheer relatiegegevens Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties, werving, campagnebeheer, evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM-systeem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent evenementen zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, etc. (ApplicationFunction) Beheer evenementgegevens Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties, werving, campagnebeheer, evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM-systeem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent passiva. (ApplicationFunction) Beheer passivagegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen, organiseren, versioneren, en/of publiceren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Corsa Microsoft (ApplicationComponent) Document Management Systeem (DMS) Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent nieuwsitems. (ApplicationFunction) Beheer gegevens nieuwsitems Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet Website met informatie van de onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Schoolwebsite Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet Een applicatie component waarvandaan gebruikers naar andere applicaties of diensten worden doorverwezen. (ApplicationComponent) Portaal [[Portaal]] waarmee leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Leerlingportaal [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal [[Portaal]] waarmee medewerkers toegang krijgen tot informatie vanuit de school. (ApplicationComponent) Medewerkerportaal Een portaal of schil die onderwijsdeelnemers en docenten toegang geeft tot alle functionaliteit die nodig is in de uitvoering van het onderwijs. (ApplicationComponent) Onderwijsleeromge- ving Systeem voor het bekijken en doorzoeken van webpagina's op het World Wide Web. (ApplicationComponent) Webbrowser Functionaliteit voor het publiceren van informatie, zoals nieuwsberichten en meldingen. (ApplicationFunction) Informatiepublicatiefunctie Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet Website met informatie van de onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Schoolwebsite Functionaliteit voor het beheren (vastleggen, wijzigen en verwijderen), presenteren en beschikbaar stellen van gespreksgegevens, zoals van leerlinggesprekken en tienminutengesprekken. (ApplicationFunction) Beheer gespreksgegevens Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Functionaliteit voor het het aanmaken, onderhouden en genereren van elektronische formulieren. (ApplicationFunction) Formuliergeneratiefunctie Een systeem dat het maken van elektronische formulieren ondersteunt. (ApplicationComponent) Formulierengenerat- or Functionaliteit voor het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten. (ApplicationFunction) Archiveringsfunctie Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Corsa Microsoft (ApplicationComponent) Document Management Systeem (DMS) Systeem ten behoeve van het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten. (ApplicationComponent) Archiveringssysteem Functionaliteit voor het digitaal waarmerken en/of ondertekenen van documenten. (ApplicationFunction) Documentwaarmerkings- en ondertekenfunctie Een systeem ter ondersteuning van het waarmerken van documenten, zoals het zorgdragen voor een digitale handtekening. Bijvoorbeeld: Evado, DocuSign (ApplicationComponent) Documentwaarmer- king- en ondertekensysteem Functionaliteit voor het beheren en publiceren van content op websites. (ApplicationFunction) Webcontent beheerfunctie Een systeem verantwoordelijk voor het het managen van creatie en manipulatie van digitale bronnen. Voorbeeld is bijvoorbeeld het beheer van aangeboden webcontent, zoals: het ontwerpen van sjablonen opslag van content (zoals afbeeldilngen, teksten) plaatsen van content beheren van autorisaties zoekmodule analyse paginagebruik. Bijvoorbeeld: Wordpress, Joomla Opmerking: Focus ligt niet op werking en inrichting van de webserver software en hardware. Zie hiervoor Webserverbehher (ApplicationComponent) Content Management Systeem (CMS) Functionaliteit voor het vinden van de juiste informatie. (ApplicationFunction) Zoekfunctie Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen worden geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt. (ApplicationComponent) Zoeksysteem Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfunctie Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld. (ApplicationComponent) (Instant) messaging app Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal Het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationFunction) E-mailingfunctie Systeem voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationComponent) E-mailsysteem Het delen van / geven van toegang tot bestanden / documenten met andere personen. (ApplicationFunction) Documentdelingsfunctie Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Corsa Microsoft (ApplicationComponent) Document Management Systeem (DMS) Het opslaan van bestanden / documenten in een externe database. (ApplicationFunction) Cloud-opslagfunctie Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener (ApplicationComponent) Cloudopslagsysteem Het maken / bewerken van teksten in documenten. (ApplicationFunction) Tekstverwerkingsfunctie Systeem voor het maken / bewerken van teksten in documenten. (ApplicationComponent) Tekstverwerkingssy- steem Het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's. (ApplicationFunction) Beheer agenda's Systeem voor het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's. (ApplicationComponent) Agendasysteem Het maken / bewerken van spreadsheets. (ApplicationFunction) Spreadsheet-functie Systeem voor het maken / bewerken van spreadsheets . (ApplicationComponent) Spreadsheet- systeem Het maken / bewerken van presentaties. (ApplicationFunction) Presentatiefunctie Systeem voor het maken / bewerken van presentaties. (ApplicationComponent) Presentatiesysteem Het maken / bewerken van tekeningen / afbeeldingen. (ApplicationFunction) Tekenfunctie Systeem voor het maken / bewerken van tekeningen / afbeeldingen. (ApplicationComponent) Tekensysteem Algemene functionaliteit ter ondersteuning van het leerproces. (ApplicationFunction) Algemene ondersteuningsfunctie leerproces Systeem ('gereedschap') dat generieke / breed toepasbare functionaliteit biedt. (ApplicationComponent) Generieke / basis- applicatie Functionaliteit voor het online maken en delen van whiteboards. (ApplicationFunction) Whiteboard-functie Systeem voor het online maken en delen van whiteboards. (ApplicationComponent) Whiteboarding- systeem Functionaliteit ten behoeve van samenwerken, informatie delen, ideeën uitwisselen en contact onderhouden. (ApplicationFunction) Sociaal netwerk-functie Systeem ten behoeve van samenwerken, informatie delen, ideeën uitwisselen en contact onderhouden. (ApplicationComponent) Sociaal netwerk- systeem Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Beheer van kwaliteitsgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersys- teem Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het schoolplan. (ApplicationFunction) Schoolplanconstructiefu- nctie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarplan. (ApplicationFunction) Jaarplanconstructiefunct- ie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag. (ApplicationFunction) Jaarverslagconstructiefu- nctie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementdashboard en- overzichten Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Rapportagefunctie kwaliteitsgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersys- teem Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen, beheren en sturen van programma's. (ApplicationFunction) Programmamanagemen- tfunctie Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Project- en programmamanage- mentsysteem Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen, beheren en sturen van projecten. (ApplicationFunction) Projectmanagementfunc- tie Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Project- en programmamanage- mentsysteem Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Gegevensanalysefunctie Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem Functionaliteit voor het verzamelen en vastleggen van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Gegevens verzamelingfunctie Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). (ApplicationFunction) Beheer gegevens enquetes ApplicationComponent Enquetesysteem Functionaliteit voor het ontwerpen, vastleggen en beheren van procesbeschrijvingen en het sturen van processen. (ApplicationFunction) Procesmanagementfunc- tie Business Process Management (BPM) is een systeem dat het ontwerpen en beheren van (bedrijfs)processen ondersteunt. Voorbeeld IBM Business Process Manager (ApplicationComponent) Business Process Management Systeem Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Beheer dashboards en rapportages Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem Functionaliteit voor het afnemen van enquetes. (ApplicationFunction) Afnamefunctie enquetes ApplicationComponent Enquetesysteem Functionaliteit voor het registreren van klachten en bezwaren. (ApplicationFunction) Klachten- en bezwarenregistratiefunctie Systeem voor het registreren en afhandelen van klachten en bezwaren. Het systeem zorgt dat ingediende klachten en bezwaren gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot gegevens in het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende klacht / bezwaar is en om eventueel hierop te reageren. (ApplicationComponent) Klachten- en bezwarensysteem Funtionaliteit voor beheren van gegevens omtrent de afhandeling van klachten en bezwaren. (ApplicationFunction) Beheer klachtafhandelingsgegevens Systeem voor het registreren en afhandelen van klachten en bezwaren. Het systeem zorgt dat ingediende klachten en bezwaren gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot gegevens in het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende klacht / bezwaar is en om eventueel hierop te reageren. (ApplicationComponent) Klachten- en bezwarensysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de organisatiestructie van de onderwijsinstelling. (ApplicationFunction) Organisatiestructuur beheerfunctie Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie veiligheidsgegevens Systeem voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en/of medewerkers). (ApplicationComponent) Veiligheidsmanage- mentsysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid, waaronder veiligheidsrisico's. (ApplicationFunction) Beheer veiligheidsgegevens Systeem voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en/of medewerkers). (ApplicationComponent) Veiligheidsmanage- mentsysteem Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie incidentgegevens Systeem voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en/of medewerkers). (ApplicationComponent) Veiligheidsmanage- mentsysteem Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Beheer van kwaliteitsgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersys- teem Functionaliteit voor het rapporteren van kwaliteitsgegevens op basis van kwaliteitsindicatoren over de voortgang op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer (ApplicationFunction) Rapportagefunctie kwaliteitsgegevens Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersys- teem Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het schoolplan. (ApplicationFunction) Schoolplanconstructiefunctie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarplan. (ApplicationFunction) Jaarplanconstructiefunctie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag. (ApplicationFunction) Jaarverslagconstructiefunctie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementdashboard en- overzichten Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten). (ApplicationFunction) Beheer gegevens enquetes ApplicationComponent Enquetesysteem Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Beheer dashboards en rapportages Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van de schoolgids. (ApplicationFunction) Schoolgidsconstructiefunctie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheers- ysteem Functionaliteit voor het afnemen van enquetes. (ApplicationFunction) Afnamefunctie enquetes ApplicationComponent Enquetesysteem Functionaliteit voor het beheren van gegevens op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid, waaronder veiligheidsrisico's. (ApplicationFunction) Beheer veiligheidsgegevens Systeem voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en/of medewerkers). (ApplicationComponent) Veiligheidsmanage- mentsysteem Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie veiligheidsgegevens Systeem voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en/of medewerkers). (ApplicationComponent) Veiligheidsmanage- mentsysteem Functionaliteit voor het rapporteren van opbrengsten (dwarsdoorsnedes, trendanalyses) waarbij resultaten van groepen en leerjaren worden vergeleken met gemiddelden en referentiekaders/-niveaus. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie opbrengsten Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsondersteuning Functionaliteit om voor het bij de voorziening Nummervoorziening opvragen van het stampseudoniem en de unieke ID voor de 'educatieve contentketen' (ECK-ID) van een leerling. (ApplicationFunction) Opvraging keten-ID Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor de uitwisseling (incl. verstrekken / verzenden, ontvangen / ophalen en verwerken) tussen onderwijsinstellingen van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Uitwisseling onderwijskundige rapporten Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het inschrijven op onderwijsactiviteiten zoals opdrachten, projecten en excursies. (ApplicationFunction) Inschrijffunctie onderwijsactiviteiten Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het gezamenlijk aanmaken van en werken aan / redigeren van documenten. (ApplicationFunction) Gezamenlijke creatie- en redactiefunctie Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video). (ApplicationFunction) Videoconferentiefunctie Systeem voor het houden van vergaderingen (live meetings) met live video en audio. (ApplicationComponent) Videoconferentiesy- steem Functionaliteit voor het tonen van lesroosters. (ApplicationFunction) Presentatie lesrooster Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het tonen van aan- en afwezigheidsgegevens van leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie aan- en afwezigheidgegevens Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het presenteren van het vakkenpakket van een leerling. (ApplicationFunction) Presentatie vakkenpakket Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent het voor de leerling relevante les- / onderwijsprogramma voor de komen tijd. (ApplicationFunction) Presentatie onderwijsprogramma Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen (ApplicationFunction) Narrowcastingfunctie Een systeem voor het 1-richting communiceren van informatie via audio-visuele apparatuur binnen de instelling zoals publicatieschermen in het restaurant, het openleercentrum, een aula enz... Bijvoorbeeld: Evado (ApplicationComponent) Narrowcastingsyste- em Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijskundige rapporten Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent algemene en leerlingvakkenpakketten (ApplicationFunction) Beheerfunctie vakkenpakketten Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer schorsings- en verwijderingsgegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diverse soorten gegevens (zoals contactgegevens en (persoonlijke) kenmerken) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer leerlinggegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het maken, onderhouden en afdrukken van waardendocumenten zoals rapporten, schooladviezen, certificaten en diploma's. (ApplicationFunction) Beheer waardedocumentgegev- ens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens van relevante leerlinggegevens aan / van het Register OnderwijsDeelnemers (ROD), o.a. ten behoeve van bekostiging. (ApplicationFunction) Uitwisseling met ROD Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het digitaal melden van het verzuim van leerlingen aan DUO en andere instanties. (ApplicationFunction) Meldingsfunctie verzuimgegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationFunction Beheer aanmeldgegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationFunction Beheer inschrijfgegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) uitschrijvingen. Ondersteunt uitwisseling van informatie met het ROD, om in het geval van een uitschrijving de ontvangende school te informeren over de uitschrijfdatum van de latende school. (ApplicationFunction) Beheer uitschrijfgegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:18 CEST
Legenda
   
   
   

   
   

Overzicht

ReferentiecomponentApplicatiefunctie
(Instant) messaging appMessagingfunctie
AanbestedingsbeheersysteemBeheer aanbestedingsgegevens
AgendasysteemBeheer agenda's
ApparaatbesturingssysteemAppraatbesturingsfunctie
ApplicatiebeheersysteemApplicatiebeheerfunctie
Beheer gegevens functioneel beheer
ArchitectuurbeheersysteemBeheer architectuurmodellen
ArchiveringssysteemArchiveringsfunctie
Audio-/video-streaming-systeemBeheer videocontent
Videostreamingfunctie
AuthenticatiemiddelenbeheersysteemBeheer gegevens authenticatiemiddelen
Beheer identificatiegegevens
Beheer ontwerpgegevens authenticatiemiddelen
AuthenticatiesysteemGebruikersauthenticatiefunctie
AutorisatiesysteemGebruikersautorisatiefunctie
BackupsysteemBeheer backups
BasispoortBP Methode Product details voor uitgevers
BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS
BetaalsysteemBetaalfunctie
Business Intelligence SysteemBeheer dashboards en rapportages
Gegevens verzamelingfunctie
Gegevensanalysefunctie
Presentatie managementdashboard en -overzichten
Rapportagefunctie resultaatgegevens
Business Process Management SysteemProcesmanagementfunctie
CRM-systeemBeheer evenementgegevens
Beheer relatiegegevens
CloudopslagsysteemCloud-opslagfunctie
Content Management Systeem (CMS)Webcontent beheerfunctie
Corporate LMSBeheer medewerkeropleidingsgegevens
CurriculumplannerBeheer onderwijsprogrammagegevens
DatabasesysteemBeheer databases
DatamanagementsysteemMaster Information and Datamanagementfunctie
Device Management SysteemDevice managementfunctie
Document Management Systeem (DMS)Archiveringsfunctie
Beheer documenten
Documentdelingsfunctie
Documentwaarmerking- en ondertekensysteemDocumentwaarmerkings- en ondertekenfunctie
E-mailsysteemE-mailingfunctie
Educatieve applicatiePresentatie digitaal leermateriaal
Rapportage voortgangsgegevens
Uitwisseling leerlinggegevens
Uitwisseling resultaatgegevens
EnquetesysteemAfnamefunctie enquetes
Beheer gegevens enquetes
Entree Federatie
ExamenlogistieksysteemToets- / examenvoorbereidingsfunctie
FaciliteitenbeheersysteemBeheer dashboards en rapportages
Beheer gegevens facilitaire middelen
Beheer gegevens ruimten
Presentatie managementdashboard en -overzichten
Verwerken persoonsgegevens algemeen
Financieel systeemBeheer activagegevens
Beheer begrotingsgegevens
Beheer betalinggegevens
Beheer crediteurgegevens
Beheer debiteurgegevens
Beheer factuurgegevens
Beheer grootboekgegevens
Beheer passivagegevens
Bekostigingsgegevensbeheer
Kasbeheer
Rapportagefunctie financiële gegevens
FormulierengeneratorFormuliergeneratiefunctie
GebouwbeheersysteemBeheer gebouwbeheergegevens
GebouwbeveiligingsysteemBeheer gebouwbeveiligingsgegevens
Generieke / basis-applicatieAlgemene ondersteuningsfunctie leerproces
IT-objecten beheersysteemBeheer gegevens IT-objecten
Rapportagefunctie ICT-beheer
IdentiteitbeheersysteemBeheer autorisatiegegevens
Beheer identiteitsgegevens
Uitwisseling autorisatiegegevens
Uitwisseling identiteitgegevens
InformatiebeveiligingssysteemInformatiebeveiligingfunctie
InkoopsysteemBeheer contractgegevens
Beheer inkoopgegevens
Beheer leveranciersgegevens
IntegratiesysteemService-communicatiefunctie
IntranetBeheer gegevens nieuwsitems
Informatiepublicatiefunctie
Portaalfunctie
KaartbeheersysteemBeheer kaartgegevens
Klachten- en bezwarensysteemBeheer klachtafhandelingsgegevens
Klachten- en bezwarenregistratiefunctie
KwaliteitsbeheersysteemBeheer van kwaliteitsgegevens
Rapportagefunctie kwaliteitsgegevens
Learning Analyticssysteem
Learning Content Management Systeem (LCMS)Beheer leermaterialen
Learning Management Systeem (LMS)Analysefunctie resultaten
Beheer digitaal leerlingportfolio
Beheer documenten
Beheer feedbackgegevens
Beheer gegevens nieuwsitems
Beheer groepen
Beheer onderwijsprogrammagegevens
Beheer opdrachtgegevens
Beheer planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten
Beheer resultaatgegevens
Beheer toets- en opdrachtbeoordelingsgegevens
Beheer toetsgegevens
Gezamenlijke creatie- en redactiefunctie
Inschrijffunctie onderwijsactiviteiten
Lesstof beheerfunctie
Messagingfunctie
Opdrachtinleverfunctie
Presentatie aan- en afwezigheidgegevens
Presentatie digitaal leermateriaal
Presentatie lesrooster
Presentatie managementdashboard en -overzichten
Presentatie onderwijsprogramma
Presentatie planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten
Presentatie vakkenpakket
Rapportage voortgangsgegevens
Uitwisseling leerlinggegevens
Uitwisseling resultaatgegevens
Leerlingadministratiesysteem (LAS)Analysefunctie onderwijstijd
Beheer aan- en afwezigheidsgegevens
Beheer aanmeldgegevens
Beheer autorisatiegegevens
Beheer dashboards en rapportages
Beheer gebruikersaccountgegevens
Beheer groepen
Beheer identiteitsgegevens
Beheer inschrijfgegevens
Beheer leerlijngegevens
Beheer leerlingdossier
Beheer leerlinggegevens
Beheer medewerkersgegevens
Beheer onderwijskundige rapporten
Beheer onderzoeksresultaatgegevens
Beheer ontwikkelingsperspectiefplangegevens
Beheer referentiegegevens
Beheer schorsings- en verwijderingsgegevens
Beheer uitschrijfgegevens
Beheer waardedocumentgegevens
Beheer zorgdossier
Beheerfunctie vakkenpakketten
Facturen en betalingen buitenschoolse activiteiten
Facturen en betalingen ouderbijdrage boeken
Inschrijffunctie onderwijsactiviteiten
Meldingsfunctie verzuimgegevens
Messagingfunctie
Opvraging keten-ID
Organisatiestructuur beheerfunctie
Presentatie lesrooster
Presentatie managementdashboard en -overzichten
Presentatie vakkenpakket
Rapportagefunctie opbrengsten
Rapportagefunctie resultaatgegevens
Uitwisseling autorisatiegegevens
Uitwisseling identiteitgegevens
Uitwisseling leerlinggegevens
Uitwisseling met ROD
Uitwisseling onderwijskundige rapporten
LeerlingportaalPortaalfunctie
Leerlingvolgsysteem (LVS)Analysefunctie resultaten
Beheer leerlijngegevens
Beheer leerlingnotities
Beheer leerroutegegevens
Beheer onderzoeksresultaatgegevens
Beheer referentiegegevens
Beheer resultaatgegevens
Beheer zorgdossier
Beheren toetsmetadata
Rapportage voortgangsgegevens
Rapportagefunctie opbrengsten
Rapportagefunctie resultaatgegevens
Uitwisseling resultaatgegevens
LeermiddelenlijstbeheersysteemBeheer gegevens leermiddellenlijsten
LeermiddelenlijstverstrekkingsysteemPublicatiefunctie leermiddelenaanbod
Leerondersteunendsysteem
Loopbaanoriëntatie en -begeleidingsysteem (LOB)Beheer gegevens loopbaanoriëntatie en -begeleiding
MaterieelbeheersysteemBeheer voorraadgegevens
MedewerkerportaalPortaalfunctie
MediatheekbeheersysteemBeheer materiaalgegevens mediatheekcatalogus
Beheer uitleengegevens mediatheek
MiddelenplanningsysteemMiddelenplanningsfunctie
Monitoring- en loggingsysteemMonitoring- / loggingfunctie
NarrowcastingsysteemNarrowcastingfunctie
NetwerkbeheersysteemNetwerkbeheerfunctie
Nummervoorziening
Office suiteBeheer documenten
Gezamenlijke creatie- en redactiefunctie
Onderwijs serviceregister (OSR)
OnderwijsbegeleidingssysteemBeheer onderwijsbegeleidingsgegevens
Koppeling CITO
Onderwijsbegeleidingsfunctie
OnderwijsleeromgevingPortaalfunctie
Presentatie digitaal leermateriaal
OuderportaalMessagingfunctie
Portaalfunctie
OverdrachtvoorzieningInitieren overdracht leerlingdossier
PersoneelsysteemBeeindiging arbeidsrelatie
Beheer aanstellingsgegevens
Beheer formatieplanningsgegevens
Beheer gebruikersaccountgegevens
Beheer gegevens afdelingen en teams
Beheer gegevens bekwaamheden en bevoegdheden
Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget
Beheer gegevens personeelfinanciën
Beheer gegevens personele inzet
Beheer medewerkersgegevens
Beheer werktijden- en verlofgegevens
Prognoses en lange termijn planning
Rapportagefunctie personeel en organisatie
Uitwisseling autorisatiegegevens
Uitwisseling identiteitgegevens
Plagiaatdetectie systeemPlagiaatdetectiefunctie
PlansysteemBeheer onderwijsplanningen
PortaalPortaalfunctie
PresentatiesysteemPresentatiefunctie
Print-/kopieersysteemPrint-/kopieersysteembeheerfunctie
ProctoringsysteemProctoringfunctie
Project- en programmamanagementsysteemProgrammamanagementfunctie
Projectmanagementfunctie
RIO Register
RoostersysteemBeheer groepen
Beheer lesroosters
Beheer planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten
Presentatie planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten
SchoolplanbeheersysteemJaarplanconstructiefunctie
Jaarverslagconstructiefunctie
Organisatiestructuur beheerfunctie
Schoolgidsconstructiefunctie
Schoolplanconstructiefunctie
SchoolwebsiteBeheer gegevens nieuwsitems
Informatiepublicatiefunctie
ServerbeheersysteemServerbeheerfunctie
Webserverbeheerfunctie
ServicemanagementsysteemBeheer ticketgegevens
Customer self-servicefunctie
Rapportagefunctie service management
Sociaal netwerk-systeemSociaal netwerk-functie
Software-ontwikkelsysteemSoftware deploymentfunctie
Software engineeringfunctie
Software-beheerfunctie
Spreadsheet-systeemSpreadsheet-functie
Storage-systeemOpslagbeheerfunctie
TeamcommunicatiesysteemBeheer gespreksgegevens
Messagingfunctie
Opnemen vergadering video en audio
TekensysteemTekenfunctie
TekstverwerkingssysteemTekstverwerkingsfunctie
TelefoniebeheersysteemTelefoniebeheerfunctie
ToetssysteemAnalysefunctie resultaten
Beheer feedbackgegevens
Beheer groepen
Beheer resultaatgegevens
Beheer toets- en opdrachtbeoordelingsgegevens
Beheer toetsgegevens
Rapportagefunctie resultaatgegevens
Toetsafnamefunctie
VeiligheidsmanagementsysteemBeheer incidentgegevens
Beheer veiligheidsgegevens
Rapportagefunctie incidentgegevens
Rapportagefunctie veiligheidsgegevens
VideoconferentiesysteemVideoconferentiefunctie
Vulnerability-beheersysteemVulnerability-beheerfunctie
WebbrowserPortaalfunctie
WerkplekbeheersysteemBeheer werkplekgegevens
Whiteboarding-systeemWhiteboard-functie
ZoeksysteemZoekfunctie
ZorgadministratiesysteemBeheer onderzoeksresultaatgegevens
Beheer zorgdossier
Beheer zorginzetgegevens
Beheer zorgverlenersgegevens