Onderwijs en AI

In onze levens wordt steeds meer geautomatiseerd en dat gebeurt steeds vaker met behulp van Artificial Intelligence (AI). AI gaat zijn sporen nalaten in alle sectoren, dus ook in het onderwijs. Zie de publicatie Artificial intelligence dringt door tot alle lagen van de samenleving op de website van Kennisnet.

AI raakt alle lagen in de school.png

Op basis van de verwachte ontwikkelingen op het gebied van AI is vanuit de bedrijfsfuncties van de FORA een quick-scan uitgevoerd naar de mogelijke AI-kansen.

De quick-scan is een voorbeeld van een hulpmiddel om meer inzicht en overzicht te verkrijgen, en kan de aanzet zijn voor een verdiepende analyse van de AI-impact op een onderwijsproces.

Ter achtergrondinformatie, en om een beeld te geven van de quick-scan, is de uitwerking voor de FORA te vinden in de bijlage.

Onderstaande plaat geeft een overzicht van het resultaat van de quick-scan met de mogelijke AI-toepassingen afgebeeld op het bedrijfsfunctiemodel van de FORA.

FORA en AI.png
Klik hier voor de pagina in pdf.