Overzicht FORA architectuurviews

Bedrijfsdomeinen FORA.png

Model: FORA bevat 124 architectuurviews.

In de onderstaande tabel worden alle FORA views die ingedeeld zijn naar architectuurlaag en domein getoond (niet alle views in het model zijn ingedeeld).

De overige FORA views zijn te vinden in het Totaaloverzicht FORA views per viewtype

De views met referentiecomponenten worden gebruikt in de Softwarecatalogus om de pakketten die gebruikt worden in het onderwijs hierop te plotten. In de Softwarecatalogus hebben deze views een verkorte titel gekregen. Zie het Overzicht FORA architectuurviews softwarecatalogus voor een tabel met de titels.

Motivatie
Doelen


Bedrijfsarchitectuur
Niet-domeingebonden
Bevoegd gezag
Schoolleiding
Onderwijs
Onderwijsondersteuning
Leerlingbegeleiding en –zorg
Bedrijfsvoering
Algemeen
Applicatiearchitectuur
Niet-domeingebonden
Bevoegd gezag
Schoolleiding
Onderwijs
Onderwijsondersteuning
Leerlingbegeleiding en –zorg
Bedrijfsvoering
Algemeen