Procesmodel Centraal examen - Hoofdmodel

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Centraal examen - Hoofdmodel
Procesmodel Centraal examen - Hoofdmodel
Grouping Verwerken eindresultaten Centraal examen Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfer Centraal examen Grouping Afnemen examenonderdelen afnameperiode / tijdvak (Centraal examen) Grouping Afnemen toets (Centraal examen) Grouping Organiseren Centraal examen Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het Centraal examen. Dit omvat activiteiten zoals: - uitvoeren van een systeemcheck van Facet (DUO) - uitvoeren van een systeemcheck van Wolf (Cito) (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur Centraal examen TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 21-05-2024 15:23:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:08 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Centraal examen - Hoofdmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-57b2b252-b610-4e45a-8e7f-d48fc5dc342
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Centraal examen - Hoofdmodel
Documentatie  : In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Centraal examen (als onderdeel van het Eindexamen) in het Voortgezet Onderwijs weergegeven. Een groot deel van de voorbereiding (o.a. planning en roostering) voor het Centraal examen is opgenomen in de voorbereiding voor het Eindexamen als geheel. Verder kunnen hier de volgende activiteiten worden onderscheiden:
  • het organiseren van specifieke zaken, waaronder het inrichten van de technische infrastructuur, voor het Centraal examen
  • het per afnameperiode / tijdvak afnemen van de onderdelen (toetsen) van het Centrale examen
  • het verwerken van de eindresultaten van het Eindexamen, en wel het formaliseren van eindcijfers van het Centraal examen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie")
Ter ondersteuning van de centrale examens in het kader van de eindexamens in het VO vindt geautomatiseerde gegevensuitwisseling plaats tussen het leerlingadministratiesysteem (LAS) en het centrale examensysteem van CvTE (Facet). Dit geschiedt volgens de afspraak zoals gepubliceerd op de website van Edustaard (zie https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/cevo/). Het inrichten (o.a. uitvoeren van een systeemcheck van) Facet is omvat in de activiteit voor het inrichten van de technische infrastructuur voor het Centraal examen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 57b2b252-b610-4e45a-8e7f-d48fc5dc342
Original ID  : id-57b2b252b6104e45a8e7fd48fc5dc342
Semanticsearch  : procesmodel centraal examen - hoofdmodel
Elementen  : 
Relaties  :