Over de FORA Onderwijsgroep

Logo FORA Onderwijsgroep.png
De FORA Onderwijsgroep is een fictieve onderwijsinstelling waar net als bij elke andere school, verschillende vraagstukken spelen op het gebied van informatiemanagement, ict en informatiebeveiliging en privacy.

We gebruiken de FORA Onderwijsgroep als voorbeeldschool om vraagstukken en voorbeelden herkenbaar uit te werken. Doelstelling is om het gebruik van de FORA toegankelijker te maken, waardoor het gebruik ervan door scholen en schoolbesturen wordt bevorderd.

Aan de hand van de FORA Onderwijsgroep worden concrete vraagstukken uit de onderwijspraktijk op basis van de FORA principes uitgewerkt en wordt uitgelegd op welke manier dit wordt gedaan en waarom. Op deze manier ontstaan use cases die een inspiratiebron kunnen vormen voor scholen en besturen om zelf aan de slag te gaan met architectuur.