Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a)
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a)
Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitstroom Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitschrijving Het uitschrijven van een leerling nadat deze overgedragen is aan een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Uitschrijven leerling Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving BusinessObject Bewijs van uitschrijving Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzoek Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering BusinessObject Uitschrijfbewijs voor ontvangende instelling BusinessObject Inschrijfmelding door ontvangende instelling Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessProcess) Schorsen leerling Het door het bevoegd gezag aan een leerling definitief ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessProcess) Verwijderen leerling AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:08:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:17 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-67bb990c-5455-4052b-37c8-0ee696837cc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a)
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Scope  : Instelling
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 67bb990c-5455-4052b-37c8-0ee696837cc
Original ID  : id-67bb990c54554052b37c80ee696837cc
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten schorsing en verwijdering uitschrijving (a)
Elementen  : 
Relaties  :