Instroom personeel - Onboarding

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Instroom personeel - Onboarding
Instroom personeel - Onboarding
BusinessEvent Preboarding afgerond een gestructureerd programma dat nieuwe medewerkers ontvangen wanneer ze starten bij een organisatie. Het heeft tot doel hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, beleidslijnen, taken en verwachtingen. Het inwerkprogramma biedt training en informatie om de integratie van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken, waardoor ze effectief en productief kunnen bijdragen aan het team. Het omvat vaak introductiesessies, informatiemateriaal, mentorbegeleiding en praktische training om de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor hun specifieke rol binnen de organisatie. (BusinessObject) Inwerkprogramma BusinessRole Manager BusinessRole Schoolleiding Een juridisch document waarin de voorwaarden voor het tijdelijk gebruik van eigendom door een persoon of entiteit worden vastgelegd. De overeenkomst regelt de specifieke duur, voorwaarden en verantwoordelijkheden met betrekking tot het uitlenen van objecten of goederen. (BusinessObject) Bruikleenovereenko- mst Het proces van integratie en oriëntatie van nieuwe medewerkers binnen een organisatie, waarbij aandacht wordt besteed aan het verstrekken van essentiële informatie, het introduceren van bedrijfscultuur en -waarden, en het bieden van ondersteuning om een vlotte en succesvolle start mogelijk te maken. (BusinessProcess) Onboarding Het creëren en opzetten van de noodzakelijke omstandigheden en vereisten die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van een specifieke functie, inclusief het verstrekken van benodigde middelen, training, en het opzetten van de juiste infrastructuur. Binnen dit proces wordt o.a. de bedrijfsmiddelen uitgegeven en de werkplek ingesteld (BusinessProcess) Inrichten randvoorwaarden functie-uitvoering Het activeren en gereedmaken van de werkplek van een medewerker, inclusief het configureren van apparatuur, toegang tot relevante systemen en het verstrekken van de nodige hulpmiddelen om de medewerker in staat te stellen effectief te werken. (BusinessProcess) In bedrijfstellen werkplek Het toewijzen en beheren van zakelijke middelen binnen een organisatie, waaronder financiële middelen, materiële activa en personele capaciteit. (BusinessProcess) Uitgeven bedrijfsmiddelen Het proces van introductie en oriëntatie voor een nieuwe medewerker, waarbij informatie wordt verstrekt over de organisatie, de bedrijfscultuur, procedures, verwachtingen en andere relevante aspecten om een vlotte integratie mogelijk te maken. (BusinessProcess) Introductie nieuwe medewerker Het ontvangen van informatie ten behoeve van het uitvoeren van de functie. De informatie is werkplek-generiek en omvat onderwerpen zoals: - werkomgeving, - cultuur, - randvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarden (pensioen, verzuim etc.), - werkplek, digitale middelen en accounts (BusinessProcess) introductie werkplek-generiek Het proces van introductie en oriëntatie van nieuwe medewerkers binnen een specifieke onderwijsinstelling, waarbij de focus ligt op het verstrekken van informatie en training die specifiek relevant is voor de schoolomgeving en -cultuur. (BusinessProcess) Introductie school- specifiek Uitvoeren van het inwerkprogramma wat vanuit de organisatie of school beschikbaar gesteld wordt. (BusinessProcess) Uitvoeren inwerkprogramma Het opvolgen van het inwerkprogramma gericht op de school en de omgeving waar de medewerker komt te werken. (BusinessProcess) Opvolgen inwerkprogramma school specifiek Het opvolgen van het inwerkprogramma gericht op de organisatie waar een nieuwe medewerker komt te werken. (BusinessProcess) Opvolgen inwerkprogramma organisatie BusinessEvent Medewerker ingestroomd Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:05 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Instroom personeel - Onboarding
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-cd712afe-d441-49c9b-5635-8ff9fdb5800
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Instroom personeel - Onboarding
Documentatie  : De onboardingfase binnen het instroomproces in de onderwijssector betekent de officiële verwelkoming van de nieuwe medewerker op de nieuwe werkplek. Tijdens deze fase ontvangt de medewerker niet alleen bedrijfsmiddelen zoals laptops en toegangspassen, maar wordt ook uitgebreide informatie verstrekt over de specifieke school waar de medewerker zal werken. Dit omvat een gedetailleerde introductie in de schoolcultuur, -missie en -visie, alsmede praktische zaken zoals de indeling van het gebouw en belangrijke contactpersonen. De focus ligt op het creëren van een positieve eerste indruk, het bevorderen van een gevoel van verbondenheid en het verstrekken van alle benodigde informatie om de nieuwe medewerker effectief te laten functioneren in hun nieuwe onderwijsomgeving. Een succesvolle onboarding legt de basis voor een productieve en bevredigende professionele ervaring.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : cd712afe-d441-49c9b-5635-8ff9fdb5800
Original ID  : id-cd712afed44149c9b56358ff9fdb5800
Semanticsearch  : instroom personeel - onboarding
Elementen  : 
Relaties  :