Onboarding

Beschrijving
Het proces van integratie en oriëntatie van nieuwe medewerkers binnen een organisatie, waarbij aandacht wordt besteed aan het verstrekken van essentiële informatie, het introduceren van bedrijfscultuur en -waarden, en het bieden van ondersteuning om een vlotte en succesvolle start mogelijk te maken.


Contextdiagram
FORA
Het proces van integratie en oriëntatie van nieuwe medewerkers binnen een organisatie, waarbij aandacht wordt besteed aan het verstrekken van essentiële informatie, het introduceren van bedrijfscultuur en -waarden, en het bieden van ondersteuning om een vlotte en succesvolle start mogelijk te maken. (BusinessProcess) Onboarding BusinessEvent Medewerker ingestroomd Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Uitvoeren van het inwerkprogramma wat vanuit de organisatie of school beschikbaar gesteld wordt. (BusinessProcess) Uitvoeren inwerkprogra- mma BusinessEvent Preboarding afgerond Het creëren en opzetten van de noodzakelijke omstandigheden en vereisten die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van een specifieke functie, inclusief het verstrekken van benodigde middelen, training, en het opzetten van de juiste infrastructuur. Binnen dit proces wordt o.a. de bedrijfsmiddelen uitgegeven en de werkplek ingesteld (BusinessProcess) Inrichten randvoorwaar- den functie- uitvoering Het proces van introductie en oriëntatie voor een nieuwe medewerker, waarbij informatie wordt verstrekt over de organisatie, de bedrijfscultuur, procedures, verwachtingen en andere relevante aspecten om een vlotte integratie mogelijk te maken. (BusinessProcess) Introductie nieuwe medewerker TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:00:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:00:47 CEST


Details ArchiMate-element Onboarding
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-c4e172cb-115b-42ec9-30a6-03ac7d3b756
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c4e172cb-115b-42ec9-30a6-03ac7d3b756
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onboarding
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : c4e172cb-115b-42ec9-30a6-03ac7d3b756
Original ID  : id-c4e172cb115b42ec930a603ac7d3b756
Semanticsearch  : onboarding