Inwerkprogramma

Beschrijving
een gestructureerd programma dat nieuwe medewerkers ontvangen wanneer ze starten bij een organisatie. Het heeft tot doel hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, beleidslijnen, taken en verwachtingen. Het inwerkprogramma biedt training en informatie om de integratie van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken, waardoor ze effectief en productief kunnen bijdragen aan het team. Het omvat vaak introductiesessies, informatiemateriaal, mentorbegeleiding en praktische training om de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor hun specifieke rol binnen de organisatie.


Contextdiagram
FORA
een gestructureerd programma dat nieuwe medewerkers ontvangen wanneer ze starten bij een organisatie. Het heeft tot doel hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, beleidslijnen, taken en verwachtingen. Het inwerkprogramma biedt training en informatie om de integratie van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken, waardoor ze effectief en productief kunnen bijdragen aan het team. Het omvat vaak introductiesessies, informatiemateriaal, mentorbegeleiding en praktische training om de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor hun specifieke rol binnen de organisatie. (BusinessObject) Inwerkprogra- mma Het aanpassen of bijwerken van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, waarbij eventuele veranderingen, aanvullingen of verbeteringen worden aangebracht om ervoor te zorgen dat het programma effectief blijft in het faciliteren van een succesvolle integratie van medewerkers in de organisatie. (BusinessProcess) Aanpassen inwerkprogra- mma Het ontvangen van informatie ten behoeve van het uitvoeren van de functie. De informatie is werkplek-generiek en omvat onderwerpen zoals: - werkomgeving, - cultuur, - randvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarden (pensioen, verzuim etc.), - werkplek, digitale middelen en accounts (BusinessProcess) introductie werkplek- generiek Het opvolgen van het inwerkprogramma gericht op de school en de omgeving waar de medewerker komt te werken. (BusinessProcess) Opvolgen inwerkprogra- mma school specifiek Het proces van introductie en oriëntatie van nieuwe medewerkers binnen een specifieke onderwijsinstelling, waarbij de focus ligt op het verstrekken van informatie en training die specifiek relevant is voor de schoolomgeving en -cultuur. (BusinessProcess) Introductie school- specifiek Het opstellen van een (persoonlijk) inwerkprogramma voor de eerste weken van een nieuwe medewerker. Het doel is dat een medewerker in de eerste weken weet wat hij/zij moet gaan doen en met wie hij/zij een gesprek/kennismaking moet hebben. Tevens zal, indien van toepassing op de school, er een buddy toegekend worden ter ondersteuning bij de operationele uitvoering van de functie. (BusinessProcess) Opstellen inwerkprogra- mma Het opvolgen van het inwerkprogramma gericht op de organisatie waar een nieuwe medewerker komt te werken. (BusinessProcess) Opvolgen inwerkprogra- mma organisatie AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 19:18:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:18:21 CEST


Details ArchiMate-element Inwerkprogramma
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-01a13bea-beca-402b9-4b0a-2d9f1f5739e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-01a13bea-beca-402b9-4b0a-2d9f1f5739e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inwerkprogramma
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 01a13bea-beca-402b9-4b0a-2d9f1f5739e
Original ID  : id-01a13beabeca402b94b0a2d9f1f5739e
Semanticsearch  : inwerkprogramma