Instroom personeel - Preboarding

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Instroom personeel - Preboarding
Instroom personeel - Preboarding
Het formele verzoek dat een individu indient bij de immigratiedienst of ambassade van een land om toestemming te verkrijgen om dat land binnen te komen en er te verblijven voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Visa aanvraag Het aanvragen van een officieel document rondom het gedrag van een internationale instromer. (BusinessObject) VOG (internationaal) Driver Art. 3 WPO - Bevoegdheid schoolonderwijs BusinessEvent Geregistreerde medewerker De voorbereidende fase waarin nieuwe medewerkers worden ge�ntroduceerd in de organisatiecultuur, procedures en relevante informatie voordat ze officieel aan boord gaan of hun dienstverband starten. (BusinessProcess) Pre-boarding Tijdens dit proces worden de voorbereidingen getroffen voor het inwerk programma. Het inwerkprogramma kan generiek (schoolbestuur breed) of school specifiek zijn. Het is mogelijk dat er twee separate inwerkprogramma's opgesteld worden. In het inwerkprogramma komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod; - Opstellen introductie - (in)Plannen gesprekken - Toekennen buddy en/of begeleider - Voorbereiden werkplek specifieke handelingen (BusinessProcess) Voorbereiden inwerkprogramma Het proces van het voorbereiden van de werkplek voor een nieuwe medewerker, inclusief het configureren van benodigde apparatuur, het toewijzen van werkruimte en het zorgen voor de juiste middelen en voorzieningen om een vlotte start mogelijk te maken. (BusinessProcess) Voorbereiden werkplek Het voorbereiden van de introducties en het uitnodigen van nieuwe medewerkers om deel te nemen bij de introducties die van toepassing zijn op zijn/haar functie. (BusinessProcess) Voorbereiden introductie Het opstellen van een (persoonlijk) inwerkprogramma voor de eerste weken van een nieuwe medewerker. Het doel is dat een medewerker in de eerste weken weet wat hij/zij moet gaan doen en met wie hij/zij een gesprek/kennismaking moet hebben. Tevens zal, indien van toepassing op de school, er een buddy toegekend worden ter ondersteuning bij de operationele uitvoering van de functie. (BusinessProcess) Opstellen inwerkprogramma Het verzorgen van de interne communicatie rondom het starten van een nieuwe medewerker. (BusinessProcess) Verzorgen communicatie Het uitzetten van externe communicatie rondom de start van de nieuwe medewerker (BusinessProcess) Verwerken externe aankondiging Het uitvoeren van interne communicatieactiviteiten om de aankondiging van een nieuwe medewerker binnen de onderwijsinstelling te verwerken en te verspreiden, met als doel het personeel tijdig en effectief op de hoogte te stellen van deze nieuwe aanwinst in het team. (BusinessProcess) Interne communicatie/aank- ondiging verwerken Binnen dit proces wordt er aandacht besteed aan het welkom heten van de nieuwe medewerker. Dit kan door middel van het uitsturen van een welkomspakket en/of communicatie bericht naar de nieuwe medewerker. (BusinessProcess) Versturen welkomspakket en communicatie Een welkomsbericht naar de startende medewerker. Dit kan in de vorm van een mail, kaart, telefoon gesprek etc. (BusinessProcess) Uitsturen welkomsbericht Het proces van het verzenden of gereedmaken van een welkomspakket voor nieuwe medewerkers, inclusief relevante informatie, benodigdheden of materialen om hen te verwelkomen en te ondersteunen bij hun start in de organisatie. (BusinessProcess) Welkomspakket uitsturen/klaarzette- n Het faciliteren van hulp en begeleiding voor nieuw personeel dat afkomstig is uit internationale bronnen bij het begin van hun dienstverband. Hier zit o.a. de ondersteuning in de aanvraag/verwerking van het visum en de internationale VOG. (BusinessProcess) Ondersteunen internationale starter Opvragen van een internationaal VOG vanuit het land van herkomst. Dit kan ook in de vorm van een politie-check plaatsvinden (BusinessProcess) Opvragen internationale VOG Het ondersteunen in het verkrijgen van de juiste visa om te mogen werken in Nederland. Er wordt ondersteund op vraagstukken zoals: - Welk visum is nodig? - Valt de nieuwe medewerker onder de regels van een kennismigrant? - Is de 30%-ruling van toepassing? (BusinessProcess) Ondersteunen visumverwerking BusinessEvent Preboarding afgerond een gestructureerd programma dat nieuwe medewerkers ontvangen wanneer ze starten bij een organisatie. Het heeft tot doel hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, beleidslijnen, taken en verwachtingen. Het inwerkprogramma biedt training en informatie om de integratie van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken, waardoor ze effectief en productief kunnen bijdragen aan het team. Het omvat vaak introductiesessies, informatiemateriaal, mentorbegeleiding en praktische training om de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor hun specifieke rol binnen de organisatie. (BusinessObject) Inwerkprogramma Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken InfluenceRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:15 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Instroom personeel - Preboarding
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-5b921dcd-59b7-459a9-efbb-29580f47363
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Instroom personeel - Preboarding
Documentatie  : De pre-boardingfase binnen het instroomproces in de onderwijssector richt zich op het voorbereiden en verwelkomen van de nieuwe medewerker. In deze fase ontvangt de medewerker essentiële informatie en een hartelijk welkom van de werkgever. Dit omvat details over de organisatie, cultuur, beleid en praktische informatie zoals werklocatie en benodigde voorbereidingen voor de eerste werkdag. Het doel is om de nieuwe medewerker zich vooraf vertrouwd te laten voelen met de werkomgeving en de verwachtingen, waardoor een soepele overgang naar de officiële onboarding wordt vergemakkelijkt. Een doeltreffend pre-boardingproces bevordert een positieve start van de nieuwe medewerker en draagt bij aan betrokkenheid en productiviteit.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 5b921dcd-59b7-459a9-efbb-29580f47363
Original ID  : id-5b921dcd59b7459a9efbb29580f47363
Semanticsearch  : instroom personeel - preboarding
Elementen  : 
Relaties  :