Pre-boarding

Beschrijving
De voorbereidende fase waarin nieuwe medewerkers worden ge�ntroduceerd in de organisatiecultuur, procedures en relevante informatie voordat ze officieel aan boord gaan of hun dienstverband starten.


Contextdiagram
FORA
De voorbereidende fase waarin nieuwe medewerkers worden ge�ntroduceerd in de organisatiecultuur, procedures en relevante informatie voordat ze officieel aan boord gaan of hun dienstverband starten. (BusinessProcess) Pre-boarding BusinessEvent Preboarding afgerond Het verzorgen van de interne communicatie rondom het starten van een nieuwe medewerker. (BusinessProcess) Verzorgen communicatie BusinessEvent Geregistreerd- e medewerker Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelsza- ken Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Het faciliteren van hulp en begeleiding voor nieuw personeel dat afkomstig is uit internationale bronnen bij het begin van hun dienstverband. Hier zit o.a. de ondersteuning in de aanvraag/verwerking van het visum en de internationale VOG. (BusinessProcess) Ondersteunen internationale starter Tijdens dit proces worden de voorbereidingen getroffen voor het inwerk programma. Het inwerkprogramma kan generiek (schoolbestuur breed) of school specifiek zijn. Het is mogelijk dat er twee separate inwerkprogramma's opgesteld worden. In het inwerkprogramma komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod; - Opstellen introductie - (in)Plannen gesprekken - Toekennen buddy en/of begeleider - Voorbereiden werkplek specifieke handelingen (BusinessProcess) Voorbereiden inwerkprogra- mma Binnen dit proces wordt er aandacht besteed aan het welkom heten van de nieuwe medewerker. Dit kan door middel van het uitsturen van een welkomspakket en/of communicatie bericht naar de nieuwe medewerker. (BusinessProcess) Versturen welkomspakk- et en communicatie TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:01:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:01 CEST


Details ArchiMate-element Pre-boarding
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-c1570b99-0dd6-4f4e8-5b5f-75bc5ff7ea9
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c1570b99-0dd6-4f4e8-5b5f-75bc5ff7ea9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Pre-boarding
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : c1570b99-0dd6-4f4e8-5b5f-75bc5ff7ea9
Original ID  : id-c1570b990dd64f4e85b5f75bc5ff7ea9
Semanticsearch  : pre-boarding