ICT-ondersteuning Onderwijsbegeleiding

ArchiMate-modellen > FORA > Views > ICT-ondersteuning Onderwijsbegeleiding
ICT-ondersteuning Onderwijsbegeleiding
Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen of individuen met specifieke behoeften. Worden ook aparte programma's voor ingezet. (BusinessFunction) Onderwijsbegeleidi- ng Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak om, specifiek gericht op discalculie. (BusinessFunction) Begeleiden discalculie Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak om, specifiek gericht op dyslexie. (BusinessFunction) Begeleiden dyslexie Vastleggen van waarnemingen en notities rondom het functioneren en welbevinden van leerlingen. (BusinessFunction) Vorming zorgdossier Systeem of geheel van systemen en modules voor [[Onderwijsbegeleiding]] dat ingezet worden om Passend Onderwijs te faciliteren. (ApplicationComponent) Onderwijsbegeleidi- ngssysteem Verzamelterm voor dyslexie-, dyscalculie-, remedial-teaching en andere systemen die bijdragen aan [[Onderwijsbegeleiding]] van leerlingen op een specifiek punt. (ApplicationComponent) Leerondersteunend- systeem Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van onderwijsbegeleidingsgegevens van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsbegeleidi- ngsgegevens ApplicationFunction Koppeling CITO Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak om, specifiek gericht op een plusklas. (BusinessFunction) Plusklasbegeleiding ApplicationFunction Onderwijsbegeleidi- ngsfunctie AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:08:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:08:04 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view ICT-ondersteuning Onderwijsbegeleiding
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-6974e792-5c00-4107-a618-ccc86ed0835c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : ICT-ondersteuning Onderwijsbegeleiding
Documentatie  : Detailoverzicht met betrekking tot onderwijsbegeleiding voor wat betreft informatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ArchiMate-gezichtspunt  : ICT-ondersteuning
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Viewpoint  : ICT-ondersteuning
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 6974e792-5c00-4107-a618-ccc86ed0835c
Original ID  : id-6974e792-5c00-4107-a618-ccc86ed0835c
Semanticsearch  : ict-ondersteuning onderwijsbegeleiding
Elementen  : 
Relaties  :