Verwerkingsactiviteiten Medezeggenschap (a)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Medezeggenschap (a)
Verwerkingsactiviteiten Medezeggenschap (a)
De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit leerlingen (BusinessObject) Leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit ouders (BusinessObject) Oudergeleding van de medezeggenschapsraad De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit personeelsleden (BusinessObject) Personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad Leerlingenraad is de raad die bestaat uit door de leerlingen (uit leerlingen) gekozen vertegenwoordigers zonder wettelijke status. De leerlingenraad praat namens de mening van de leerlingen op een school. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-doet-de-leerlingenraad-in-het-onderwijs (BusinessObject) Leerlingenraad Het organiseren van medezeggenschap op schoolniveau. (BusinessFunction) Medezeggenschap (schoolniveau) Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school. (BusinessFunction) Aanstelling MR Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school. (BusinessProcess) Aanstellen medezeggenschapsraad Het instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben. (BusinessFunction) Aanstelling leerlingenraad Het instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben. (BusinessProcess) Aanstellen leerlingenraad Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 19:04:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:04:52 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Medezeggenschap (a)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-90fa0330-0412-4f798-7e88-652a84159e7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Medezeggenschap (a)
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Schoolleiding
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 90fa0330-0412-4f798-7e88-652a84159e7
Original ID  : id-90fa033004124f7987e88652a84159e7
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten medezeggenschap (a)
Elementen  : 
Relaties  :