Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)
Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)
Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur ArchiMateNote Alleen voor digitale toetsen Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van de Doorstroomtoets succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets) Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewerkers Doorstroomtoets Het registreren in het LAS en het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnemers Doorstroomtoets Het bepalen van de speciale ondersteuningsbehoeften die leerlingen nodig hebben bij het maken de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Bepalen leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften Doorstroomtoets Het vaststellen van welke leerlingen een ontheffing hebben voor het maken van delen van de doorstroomtoets en daardoor vrijgesteld zijn van deelname aan onderdelen van de doorstroomtoets (BusinessProcess) Bepalen ontheffingen Doorstroomtoets Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Doorstroomtoets) Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmaterialen en hulpmiddelen Het inrichten van de toetslocatie met de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen. (BusinessProcess) Inrichten toetslocatie Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen (in een beveiligde ruimte) van fysieke (papieren) opgavenboekjes met de toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:52:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:52:35 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-5be4a5b1-39a9-4cf59-1972-3440d07e69e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets de betreffende processen.

Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets omvat:

  • het registreren van de deelnemers bij de aanbieder van de Doorstroomtoets, waarbij ook wordt bepaald of er leerlingen zijn met speciale ondersteuningsbehoeften en of er leerlingen met ontheffing zijn,
  • het roosteren van bij de toetsafname betrokken medewerkers,
  • het reserveren van benodigde toetsruimtes.

Ingeval van een digitale toets moet de technische infrastructuur worden ingericht en moeten gebruikers van het toetssysteem worden geautoriseerd. Ingeval van een papieren toets moeten toetsopgaven na ontvangst worden opgeborgen.

Tenslotte moeten als onderdeel van de voorbereiding benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie beschikbaar worden gesteld.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 5be4a5b1-39a9-4cf59-1972-3440d07e69e
Original ID  : id-5be4a5b139a94cf5919723440d07e69e
Semanticsearch  : procesmodel organiseren toetsafname (doorstroomtoets) - details (alleen processen)
Elementen  : 
Relaties  :