Authenticatie en autorisatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Authenticatie en autorisatie
Beschrijving
Het proces om

- de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit

(Begrippenlijst ROSA)


Contextdiagram
FORA
Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict- ondersteuning Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. (ApplicationFunction) Gebruikersaut- henticatiefunct- ie Functionaliteit voor het autoriseren van een gebruiker, d.w.z. het controleren of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand). (ApplicationFunction) Gebruikersaut- orisatiefunctie Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessProcess) Authenticeren en autoriseren gebruiker Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-04-2024 03:07:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 03:07:26 CEST


Details ArchiMate-element Authenticatie en autorisatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-2a95001d-aad4-4fb3-889e-a32c2f435f48
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-2a95001d-aad4-4fb3-889e-a32c2f435f48
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Authenticatie en autorisatie
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 2a95001d-aad4-4fb3-889e-a32c2f435f48
Object ID_nl  : 2a95001d-aad4-4fb3-889e-a32c2f435f48
Original ID  : id-2a95001d-aad4-4fb3-889e-a32c2f435f48
Semanticsearch  : authenticatie en autorisatie