Autoriseren gebruikers toetssysteem

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Autoriseren gebruikers toetssysteem
Beschrijving
Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem.


Contextdiagram
FORA
Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem Grouping Organiseren toetsafname (School examen) BusinessEvent Startmoment voorbereiding toetsafname Doorstroomto- ets Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmateriale- n toetsafname (Schoolexame- n) Grouping Organiseren toetsafname (Centraal examen) BusinessEvent Jaarkalender start voorbereiding toetsafname Schoolexamen BusinessEvent ict ingericht Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een centraal examen mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen) Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmateriale- n toetsafname (Doorstroomto- ets) Grouping Organiseren toetsafname (Doorstroomto- ets) BusinessEvent Jaarkalender start voorbereiding toetsafname Centraal examen Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 20-04-2024 18:54:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 18:54:24 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Autoriseren gebruikers toetssysteem
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-0702cca2-ce96-485eb-6cb1-fadda3091ae
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0702cca2-ce96-485eb-6cb1-fadda3091ae
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Autoriseren gebruikers toetssysteem
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 0702cca2-ce96-485eb-6cb1-fadda3091ae
Object ID_nl  : 0702cca2-ce96-485eb-6cb1-fadda3091ae
Original ID  : id-0702cca2ce96485eb6cb1fadda3091ae
Semanticsearch  : autoriseren gebruikers toetssysteem