Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Doorstroomtoets)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Doorstroomtoets)
Beschrijving
Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken


Contextdiagram
FORA
Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmateriale- n toetsafname (Doorstroomto- ets) Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur Driver Art. 7 Toetsbesluit PO - Toetsregleme- nt Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmateriale- n en hulpmiddelen Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal BusinessEvent ict ingericht BusinessEvent Leermateriale- n verzorgd Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes BusinessEvent Roostering toetsafname Doorstroomto- ets gereed Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van de Doorstroomtoets succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Doorstroomto- ets) Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen (in een beveiligde ruimte) van fysieke (papieren) opgavenboekjes met de toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven TriggeringRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:54:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:54:40 CEST


Details ArchiMate-element Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Doorstroomtoets)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-49a44c1d-e8c9-42bfb-9dbb-8da5740b8f0
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-49a44c1d-e8c9-42bfb-9dbb-8da5740b8f0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Doorstroomtoets)
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 49a44c1d-e8c9-42bfb-9dbb-8da5740b8f0
Original ID  : id-49a44c1de8c942bfb9dbb8da5740b8f0
Semanticsearch  : verzorgen toetsmaterialen toetsafname (doorstroomtoets)