Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets)
Beschrijving
Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van de Doorstroomtoets succesvol verloopt.


Contextdiagram
FORA
Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van de Doorstroomtoets succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Doorstroomto- ets) Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewer- kers Doorstroomto- ets Het registreren in het LAS en het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Doorstroomto- ets BusinessEvent Startmoment voorbereiding toetsafname Doorstroomto- ets Grouping Organiseren toetsafname (Doorstroomto- ets) BusinessEvent Roostering toetsafname Doorstroomto- ets gereed Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmateriale- n toetsafname (Doorstroomto- ets) AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 20-04-2024 19:00:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 19:00:19 CEST


Details ArchiMate-element Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-f77d720a-7397-4983a-68cb-62e9dc4aa6f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f77d720a-7397-4983a-68cb-62e9dc4aa6f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets)
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : f77d720a-7397-4983a-68cb-62e9dc4aa6f
Object ID_nl  : f77d720a-7397-4983a-68cb-62e9dc4aa6f
Original ID  : id-f77d720a73974983a68cb62e9dc4aa6f
Semanticsearch  : roosteren toetsafname (doorstroomtoets)