Planning en roostering

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Planning en roostering
Beschrijving
Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden.


Contextdiagram
FORA
Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoor- bereiding Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.). (ApplicationFunction) Beheer onderwijsplan- ningen De toetsplanner is verantwoordelijk voor de logistiek rondom een toetsafname, en plant de benodigde resources in. (BusinessRole) Toetsplanner Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Eindexamen Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Schoolexamen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Schoolexame- n) Functionaliteit voor het tonen van plannen (bijvoorbeeld les- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Presentatie planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Doorstroomto- ets Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Funtionaliteit voor het maken en onderhouden van detailplanningen (lesroosters) met lesactiviteiten. (ApplicationFunction) Beheer lesroosters Een planner is verantwoordelijk voor de logistiek rondom een het geven van onderwijs en afname van toetsen, en plant de benodigde resources in. Een roosteraar maakt een rooster dat voldoet aan de planning en eisen rond beschikbaarheid van mensen, ruimte en middelen. (BusinessRole) Roosteraar en planner Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Doorstroomto- ets Functionaliteit voor het maken en onderhouden van plannen (bijvoorbeeld les-, dag- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Beheer planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten De activiteiten die worden uitgevoerd om een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding te organiseren, d.w.z. het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat de onderwijsevaluatie succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren examinering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Centraal examen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Centraal examen) Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat de toetsafname succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van de Doorstroomtoets succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Doorstroomto- ets) Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen Het treffen van de nodige voorbereidingen en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot een onderwijsevaluatie (bijvoorbeeld doorstroomtoets in het po of eindexamen in het vo) voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de onderwijsevaluatie succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen examinering AccessRelationship R AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-01-2024 12:07:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-01-2024 12:07:09 CET


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Planning en roostering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-99c4b58d-a949-4b83-b8bd-dc906ebaaf2d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-99c4b58d-a949-4b83-b8bd-dc906ebaaf2d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Planning en roostering
SWC type  :  Bedrijfsfunctie
SWC status  :  In gebruik
Object ID  :  99c4b58d-a949-4b83-b8bd-dc906ebaaf2d
Object ID_nl  : 99c4b58d-a949-4b83-b8bd-dc906ebaaf2d
Original ID  :  id-99c4b58d-a949-4b83-b8bd-dc906ebaaf2d
Semanticsearch  : planning en roostering