Planning en roostering

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Planning en roostering
Beschrijving
Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden.


Contextdiagram
FORA
Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoor- bereiding Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.). (ApplicationFunction) Beheer onderwijsplan- ningen De toetsplanner is verantwoordelijk voor de logistiek rondom een toetsafname, en plant de benodigde resources in. (BusinessRole) Toetsplanner Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Eindexamen Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Schoolexamen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Schoolexame- n) Functionaliteit voor het tonen van plannen (bijvoorbeeld les- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Presentatie planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessProcess) Roosteren Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen. (BusinessProcess) Plannen Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Doorstroomto- ets Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Funtionaliteit voor het maken en onderhouden van detailplanningen (lesroosters) met lesactiviteiten. (ApplicationFunction) Beheer lesroosters Een planner is verantwoordelijk voor de logistiek rondom een het geven van onderwijs en afname van toetsen, en plant de benodigde resources in. Een roosteraar maakt een rooster dat voldoet aan de planning en eisen rond beschikbaarheid van mensen, ruimte en middelen. (BusinessRole) Roosteraar en planner Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Doorstroomto- ets Functionaliteit voor het maken en onderhouden van plannen (bijvoorbeeld les-, dag- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Beheer planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Centraal examen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Centraal examen) Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van de Doorstroomtoets succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Doorstroomto- ets) Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:04:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:04:05 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Planning en roostering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-99c4b58d-a949-4b83-b8bd-dc906ebaaf2d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-99c4b58d-a949-4b83-b8bd-dc906ebaaf2d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Planning en roostering
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 99c4b58d-a949-4b83-b8bd-dc906ebaaf2d
Original ID  : id-99c4b58d-a949-4b83-b8bd-dc906ebaaf2d
Semanticsearch  : planning en roostering