Plannen Eindexamen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Plannen Eindexamen
Beschrijving
Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld.


Contextdiagram
FORA
Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. (BusinessProcess) Plannen afname Schoolexamen Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Eindexamen BusinessEvent Reglement en programma Eindexamen opgesteld Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen (BusinessProcess) Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning ouders /verzorgers Eindexamen Het inrichten van de interne organisatie met de juiste rollen, taken en commissies zodat het centraal examen afgenomen en beoordeeld kan worden (BusinessProcess) Inrichten organisatie Centraal examen Het inrichten van de organisatie met betrekking tot het schoolexamen voor wat betreft rollen en verantwoordelijkheden. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Schoolexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. (BusinessProcess) Plannen afname Centraal examen Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Eindexamen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning leerlingen Eindexamen Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering BusinessEvent Eindexamen gepland Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communicere- n regels en planning medewerkers Eindexamen Grouping Organiseren Eindexamen De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf (BusinessRole) Examensecret- aris AssignmentRelationship A AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 08-04-2024 08:28:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 08:28:03 CEST


Details ArchiMate-element Plannen Eindexamen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-2c2a1255-9e9e-41339-d89a-9e985f959bf
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-2c2a1255-9e9e-41339-d89a-9e985f959bf
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Plannen Eindexamen
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 2c2a1255-9e9e-41339-d89a-9e985f959bf
Object ID_nl  : 2c2a1255-9e9e-41339-d89a-9e985f959bf
Original ID  : id-2c2a12559e9e41339d89a9e985f959bf
Semanticsearch  : plannen eindexamen