Inrichten organisatie Eindexamen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Inrichten organisatie Eindexamen
Beschrijving
Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces.


Contextdiagram
FORA
Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Eindexamen Het benoemen van leden van de commissie van beroep. (BusinessProcess) Benoemen commissie van beroep BusinessEvent Eindexamen gepland Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het benoemen van examensecretaris(sen). (BusinessProcess) Benoemen examensecret- aris(sen) Het benoemen van leden van de examencommissie. (BusinessProcess) Benoemen examencomm- issie Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplann- ing en personeelroos- tering BusinessEvent Roosteren Eindexamen afgerond AggregationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 21:02:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:02:51 CEST


Details ArchiMate-element Inrichten organisatie Eindexamen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-e2832ca9-e686-45578-2422-26e85e3deb3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-e2832ca9-e686-45578-2422-26e85e3deb3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inrichten organisatie Eindexamen
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : e2832ca9-e686-45578-2422-26e85e3deb3
Original ID  : id-e2832ca9e68645578242226e85e3deb3
Semanticsearch  : inrichten organisatie eindexamen