Formatieplanning en personeelroostering

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Formatieplanning en personeelroostering
Beschrijving
Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters.


Contextdiagram
FORA
Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplann- ing en personeelroos- tering Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessProcess) Beheren formatieplanni- ng en personeelsroo- stering Functionaliteit voor aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent formatieplaatsen in (meer)jarenplanningen. (ApplicationFunction) Beheer formatieplanni- ngsgegevens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkers- gegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden. (ApplicationFunction) Beheer gegevens bekwaamhede- n en bevoegdheden Het inrichten van de organisatie met betrekking tot het schoolexamen voor wat betreft rollen en verantwoordelijkheden. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Schoolexamen Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams. (ApplicationFunction) Beheer gegevens afdelingen en teams Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Eindexamen Het inrichten van de interne organisatie met de juiste rollen, taken en commissies zodat het centraal examen afgenomen en beoordeeld kan worden (BusinessProcess) Inrichten organisatie Centraal examen Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Doorstroomto- ets AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:59:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:59:53 CEST


Details ArchiMate-element Formatieplanning en personeelroostering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-cfbbc9bd-045b-4f77-96f6-204249545a9d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-cfbbc9bd-045b-4f77-96f6-204249545a9d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Formatieplanning en personeelroostering
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : cfbbc9bd-045b-4f77-96f6-204249545a9d
Original ID  : cfbbc9bd-045b-4f77-96f6-204249545a9d
Semanticsearch  : formatieplanning en personeelroostering