Formatieplanning en personeelroostering

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Formatieplanning en personeelroostering
ArchiMate-element Formatieplanning en personeelroostering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-cfbbc9bd-045b-4f77-96f6-204249545a9d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Formatieplanning en personeelroostering
Documentatie  : Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : cfbbc9bd-045b-4f77-96f6-204249545a9d
Object ID_nl  : cfbbc9bd-045b-4f77-96f6-204249545a9d
Original ID  : cfbbc9bd-045b-4f77-96f6-204249545a9d
Semanticsearch  : formatieplanning en personeelroostering
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplann- ing en personeelroos- tering Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent taakbeleid, -vraag en -toebedeling. (ApplicationFunction) Beheer gegevens taakbeleid /- vraag /- toebedeling Functionaliteit voor aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent formatieplaatsen in (meer)jarenplanningen. (ApplicationFunction) Beheer formatieplanni- ngsgegevens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkers- gegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden. (ApplicationFunction) Beheer gegevens bekwaamhede- n en bevoegdheden Het inrichten van de organisatie met betrekking tot het schoolexamen voor wat betreft rollen en verantwoordelijkheden. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Schoolexamen Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams. (ApplicationFunction) Beheer gegevens afdelingen en teams Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Eindexamen rollen en verantwoordelijkheden (BusinessProcess) Inrichten organisatie examinering Het inrichten van de interne organisatie met de juiste rollen, taken en commissies zodat het centraal examen afgenomen en beoordeeld kan worden (BusinessProcess) Inrichten organisatie Centraal examen Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Doorstroomto- ets ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 25-11-2023 12:49:16 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-11-2023 12:49:16 CET