Inrichten organisatie Doorstroomtoets

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Inrichten organisatie Doorstroomtoets
Beschrijving
Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben.Details ArchiMate-element Inrichten organisatie Doorstroomtoets
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-8cccae75-d806-448ab-f7f4-e78b909bc4c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8cccae75-d806-448ab-f7f4-e78b909bc4c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inrichten organisatie Doorstroomtoets
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 8cccae75-d806-448ab-f7f4-e78b909bc4c
Original ID  : id-8cccae75d806448abf7f4e78b909bc4c
Semanticsearch  : inrichten organisatie doorstroomtoets